Chemap Agro s.r.o.

CONFIDOR 200 OD

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Réva školky, podnožové vinice, okrasné rostliny - Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

SPe2:
- chmel otáčivý - Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
- okrasné rostliny - Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem vyšším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 12 m.(Platí pro aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm)

SPe3:
- réva školky, podnožové vinice - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 6 m.

DO:
- réva školky, podnožové vinice - S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 15 m vegetačního pásu.

Doporučení

Přípravek se aplikuje podle signalizace, max. 1× za vegetační sezónu.
Přípravek se aplikuje rosením běžnými pozemními, pojízdnými rosiči.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během jedné vegetační sezóny přípravky, včetně mořidel, které obsahují účinnou látku typu neonikotinoidu (např. imidakloprid, acetamiprid, klothidianin, thiakloprid, thiamethoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od operátora/postřikovače a dalších osob.

Minoritní registrace - Okrasné rostliny

Maximální počet aplikací za vegetační sezonu: 1× u okrasných rostlin pěstovaných venku; 2× u okrasných rostlin pěstovaných ve sklenících.

Přípravek se aplikuje ostřikem nebo rosením.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během jedné vegetační sezóny přípravky, které obsahují účinnou látku typu neonikotinoidu (např. imidakloprid, acetamiprid, klothidianin, thiakloprid, thiamethoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
okrasné rostliny do 150 cm
4
4
4
4
okrasné rostliny nad 150 cm
12
6
6
6

Pro okrasné rostliny nad 150 cm: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Minoritní registrace - Okrasné rostliny

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

réva školky, podnožové vinice

500–1000 l/ha

postřik

max. 2× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

9

6

6

6

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 15 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Mšice chmelová podle signalizace, max. 1× za vegetační sezónu. 42 0,6 l 1500–2000 l
Okrasné rostliny Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. ošetřovat pouze po květu! AT 0,6 l Max. 1× u rostlin pěstovaných venku; - 2× u rostlin pěstovaných ve sklenících, minor. reg. SRS
Réva vinná Mšička révokaz ošetřovat pouze po květu! AT 0,6 l 500–1000 l Max. 2×/rok, réva školky, podnožové vinice, minor. reg. ÚKZÚZ
detail