Chemap Agro s.r.o.

CONFIDOR 200 OD

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Réva školky, podnožové vinice, okrasné rostliny - Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

SPe2:
- chmel otáčivý - Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
- okrasné rostliny - Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem vyšším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 12 m.(Platí pro aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm)

SPe3:
- réva školky, podnožové vinice - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 6 m.

DO:
- réva školky, podnožové vinice - S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 15 m vegetačního pásu.

Doporučení

Přípravek se aplikuje podle signalizace, max. 1× za vegetační sezónu.
Přípravek se aplikuje rosením běžnými pozemními, pojízdnými rosiči.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během jedné vegetační sezóny přípravky, včetně mořidel, které obsahují účinnou látku typu neonikotinoidu (např. imidakloprid, acetamiprid, klothidianin, thiakloprid, thiamethoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od operátora/postřikovače a dalších osob.

Minoritní registrace - Okrasné rostliny

Maximální počet aplikací za vegetační sezonu: 1× u okrasných rostlin pěstovaných venku; 2× u okrasných rostlin pěstovaných ve sklenících.

Přípravek se aplikuje ostřikem nebo rosením.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během jedné vegetační sezóny přípravky, které obsahují účinnou látku typu neonikotinoidu (např. imidakloprid, acetamiprid, klothidianin, thiakloprid, thiamethoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
okrasné rostliny do 150 cm
4
4
4
4
okrasné rostliny nad 150 cm
12
6
6
6

Pro okrasné rostliny nad 150 cm: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Minoritní registrace - Okrasné rostliny

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

réva školky, podnožové vinice

500–1000 l/ha

postřik

max. 2× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

9

6

6

6

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 15 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Mšice chmelová podle signalizace, max. 1× za vegetační sezónu. 42 0,6 l 1500–2000 l
Okrasné rostliny Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. ošetřovat pouze po květu! AT 0,6 l Max. 1× u rostlin pěstovaných venku; - 2× u rostlin pěstovaných ve sklenících, minor. reg. SRS
Réva vinná Mšička révokaz ošetřovat pouze po květu! AT 0,6 l 500–1000 l Max. 2×/rok, réva školky, podnožové vinice, minor. reg. ÚKZÚZ
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail