Chemap Agro s.r.o.

COSMOS 500 FS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Obaly s osivem namořeným přípravkem Cosmos 500 FS musí být označeny upozorněním, že osivo bylo ošetřeno fipronilem. Na obalech musí být uvedena opatření vedoucí ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným touto účinnou látkou.
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace. Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ mořícího zařízení.
Pro setbu je nutné použít takové prostředky, které zajistí vysoký stupeň vpracování do půdy, a minimalizují únik látky a rozptylu prachu.
Práce s přípravkem Cosmos 500 FS je určená pouze pro profesionální zařízení pro ošetřování osiva s takovou vzduchotechnikou, která minimalizuje rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Drátovci moření, před setím AT 2,5 l/t max. 1×
Slunečnice Drátovci moření, před setím AT 2,5 l/t max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail