Chemap Agro s.r.o.

CRUISER 70 WS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

VJ (výsevní jednotka) = 100 000 semen
Termín aplikace: moření osiva před setím
Nejvyšší počet aplikací: 1× za vegetaci
Aplikační dávka přípravku: 85,7 g/VJ (100 000 semen)
Aplikační dávka vody při moření slurry metodou: 100–300 ml/VJ osiva
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.
Pytle od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během jedné vegetační sezóny přípravky, včetně mořidel, které obsahují účinnou látku typu neonikotinoidu (jako jsou thiamethoxam, imidacloprid, acetamiprid, clothianidin, thiacloprid), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.
Obaly s osivem ošetřeným přípravkem CRUISER 70 WS musí být označeny informací, že osivo bylo ošetřeno účinnou látkou thiamethoxan. Na obalech musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem CRUISER 70 WS.
Namořené osivo musí být řádně označeno a nesmí být použito ke konzumním nebo krmným účelům.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Drátovci moření osiva AT 85,7 g/VJ (výsevní jednotku)
Cukrovka Dřepčík řepný moření osiva AT 85,7 g/VJ (výsevní jednotku)
Cukrovka Maločlenec čárkovitý moření osiva AT 85,7 g/VJ (výsevní jednotku)
detail