BASF
BASF
BASF

AGRA

DANADIM PROGRESS

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do cukrové a krmné řepy, třešní, višní, okrasných rostlin, mrkve, pastináku, petržele, zelí a chřestu.

SPe3:
- Třešeň, višeň, okrasné rostliny nad 50 cm:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchovým vodám.
- Chřest, brokolice, květák, růžičková kapusta, salát, česnek, cibule, cibule šalotka, řepa cukrová, řepa krmná, mrkev, pastinák, petržel, zelí, okrasné rostliny do 50 cm:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
- Obiloviny:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zůstává ochranná vzdálenost s ohledem na necílové členovce 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Třešeň, višeň:S ohledem na ochranu necílových členovců lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce 30 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % redukci úletu lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 20 m a při 90 % redukci na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Okrasné rostliny nad 50 cm: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % redukci na 10 m a při 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Brokolice, česnek, cibule, šalotka, zelí, květák, okrasné rostliny do 50 cm, kapusta, řepa, salát, chřest, mrkev, pastinák, petržel: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zůstává ochranná vzdálenost s ohledem na necílové členovce 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Okrasné rostliny nad 150 cm:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce 30 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % redukci lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 20 m a při 90 % redukci na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Maximální počet ošetření: 1× za vegetační období do obilnin, třešní a višní, 2× za vegetační období do brokolice, česneku, cibule a cibule šalotky, květáku, okrasných rostlin, kapusty růžičkové, cukrovky, řepy krmné a salátu, 3× za vegetační období do chřestu, mrkve, pastináku a petržele.

Termín aplikace:

Proti mšicím na brokolici se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti třásněnkám na česneku, cibuli a cibuli šalotce se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti mšicím na zelí hlávkovém se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti vrtuli chřestové na chřestu se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti mšicím a kohoutkům Oulema na ječmenu ozimém se ošetřuje podle signalizace do BBCH 69.

Proti mšicím na květáku se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti pochmurnatce mrkvové na mrkvi, pastináku a petrželi se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti mšicím na okrasných rostlinách se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti mšicím a kohoutkům Oulema pšenici ozimé, žitu a tritikale se ošetřuje podle signalizace do BBCH 69.

Proti mšicím na kapustě růžičkové se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti mšicím na cukrovce a řepě krmné se ošetřuje podle signalizace.

Proti mšicím na salátu se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti vrtuli třešňové se ošetřuje podle signalizace.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin je třeba ověřit před jejich ošetřením citlivost v daných podmínkách na menším počtu rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

 
Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
chřest, brokolice, květák, růžičková kapusta, salát, česnek, cibule, cibule šalotka, řepa cukrová, řepa krmná, mrkev, pastinák, petržel, zelí, okrasné rostliny do 50 cm:
4
4
4
4
třešeň, višeň, okrasné rostliny nad 50 cm:
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
obilniny
5
5
0
0
třešeň, višeň
NELZE
NELZE
30
20
okrasné rostliny 50–150 cm
20
15
10
5
okrasné rostliny nad 150 cm
30
30
20
10

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brokolice Mšice od začátku výskytu 21 0,6 l max. 2×
Cibule Třásněnky od začátku výskytu 14 0,6 l včetně cibule šalotky, max. 2×
Cukrovka Mšice podle signalizace 28 0,6 l max. 2×
Česnek Třásněnky od začátku výskytu 14 0,6 l max. 2×
Chřest Vrtule chřestová od začátku výskytu AT 0,5 l max. 3×
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace do BBCH 69 AT 0,5 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace do BBCH 69 AT 0,5 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek modrý podle signalizace do BBCH 69 AT 0,5 l max. 1×
Kapusta Mšice od začátku výskytu 21 0,6 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Květák Mšice od začátku výskytu 21 0,6 l max. 2×
Mrkev Pochmurnatka mrkvová od začátku výskytu 28 0,6 l max. 3×
Okrasné rostliny Mšice od začátku výskytu AT 0,6 l max. 2×
Pastinák Pochmurnatka mrkvová od začátku výskytu 28 0,6 l max. 3×
Petržel Pochmurnatka mrkvová od začátku výskytu 28 0,6 l max. 3×
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace do BBCH 69 AT 0,5 l max. 1×
Řepa krmná Mšice podle signalizace 28 0,6 l max. 2×
Salát Mšice od začátku výskytu 21 0,6 l max. 2×
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace do BBCH 69 AT 0,5 l max. 1×
Třešeň Vrtule třešňová podle signalizace AT 0,5 l max. 1×
Višeň Vrtule třešňová podle signalizace AT 0,5 l max. 1×
Zelí Mšice od začátku výskytu AT 0,5 l zelí hlávkové
Žito ozimé Mšice podle signalizace do BBCH 69 AT 0,5 l max. 1×
detail