Chemap Agro s.r.o.

DASKOR

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů a  necílových členovců.
-Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců.

Brambor, řepka olejka, hořčice, mák setý, pšenice, tririkale, žito:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině

brambor, řepka olejka, hořčice, obilniny, mák

200–1000 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

50

20

10

4

řepka ozimá

25

12

6

4

řepka jarní, obilniny jarní,

hořčice, mák

50

16

8

4

obilniny ozimé

50

15

8

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

brambor, obilniny, řepka olejka, hořčice, mák setý

5

5

5

5

Brambor, řepka jarní/ozimá, obilniny jarní, hořčice, mák, obilniny ozimé: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 09–95 BBCH 21 0,75 l 200–1000 l max. 1×
Brambor Mšice - brambory 09–95 BBCH 21 0,75 l 200–1000 l max. 1×
Hořčice Krytonosec čtyřzubý do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Hořčice Krytonosec řepkový do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Mák Mšice do 59 BBCH AT 0,75 l 200–1000 l max. 1×
Pšenice jarní Kyjatka obilná 09–95 BBCH 28 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Pšenice jarní Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l 200–1000 l max. 1×
Pšenice ozimá Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l 200–1000 l max. 1×
Pšenice ozimá Kyjatka obilná 09–95 BBCH 28 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Tritikale ozimé Kyjatka obilná 09–95 BBCH 28 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Tritikale ozimé Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l 200–1000 l max. 1×
Žito ozimé Kyjatka obilná 09–95 BBCH 28 0,625 l 200–1000 l max. 1×
Žito ozimé Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l 200–1000 l max. 1×
detail