BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DELCAPS 050 CS

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku DELTOP 050 CS
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů:


Bez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
jabloň
NELZE 50 40 25
pšenice
řepka olejka
7 4 4 4

- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců:


Bez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
jabloň
30 30 20 15
pšenice
řepka olejka
5 0 0 0

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- pšenice ozimá, řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.
- jabloň: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

jabloň

500–600 l/ha

postřik

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti obalečům v jabloních.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, řepka olejka ozimá

7

4

4

4

jabloň

NELZE

50

40

25

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

pšenice ozimá, řepka olejka ozimá

5

0

0

0

jabloň

30

30

20

15

Pšenice, řepka: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Jabloň: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň Mšice 52–57 BBCH, při prvním výskytu 7 0,25 l 500–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek černý 51–59 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek modrý 51–59 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 51–59 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 51–59 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×
detail