Chemap Agro s.r.o.

DURSBAN DELTA

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2: Pro aplikaci dávky 1,75 l/ha do máku setého, řepky olejky a hořčice bílé: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchovým vodám.

Doporučení

Všechny plodiny kromě ječmene, pšenice, žita a tritikale se ošetřují max. 1× za rok.

Ječmen, pšenice, žito a tritikale se ošetřují max. 2× za rok.

Termín aplikace:

Proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejce se ošetřuje podle signalizace, do BBCH 59.

Proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje podle signalizace, BBCH 50–59.

Proti krytonosci kořenovému na máku setém se ošetřuje podle signalizace, od vzcházení do 5. pravého listu.

Proti mšici makové na máku setém se ošetřuje podle signalizace, do BBCH 59.

Proti mšicím na obilninách se ošetřuje podle signalizace, do BBCH 59.

Aplikace přípravku:

Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, pirimifos-methyl, a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno ošetření máku setého a řepky olejky pro aplikační dávku 2,25 l/ha a ječmene, pšenice, žita a tritikale přípravkem na plochách svažujících se k povrchovým vodám.

Pro aplikaci dávky 1,75 l/ha do máku setého, řepky olejky a hořčice bílé: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30 m.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
mák setý, řepka olejka (2,25 l/ha)
50
25
20
4
mák setý, řepka olejka, hořčice bílá (1,75 l/ha)
50
20
10
4
ječmen, pšenice, žito, tritikale
50
20
10
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Blýskáček řepkový podle signalizace, BBCH 50–59 AT 1,75 l 300–400 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice podle signalizace, do BBCH 59 AT 1,75 l 300–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace, do BBCH 59 AT 1,75 l 300–400 l max. 2×
Mák Krytonosec kořenový podle signalizace, od vzcházení do 5. pravého listu AT 2,25 l 300–400 l max. 1×
Mák Mšice maková podle signalizace, do BBCH 59 AT 1,75 l 300–400 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice podle signalizace, do BBCH 59 AT 1,75 l 300–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace, do BBCH 59 AT 1,75 l 300–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace, do BBCH 59 AT 2,25 l 300–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, do BBCH 59 AT 2,25 l 300–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, do BBCH 59 AT 2,25 l 300–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, BBCH 50–59 AT 1,75 l 300–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, BBCH 50–59 AT 1,75 l 300–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace, do BBCH 59 AT 2,25 l 300–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace, do BBCH 59 AT 1,75 l 300–400 l max. 2×
Žito ozimé Mšice podle signalizace, do BBCH 59 AT 1,75 l 300–400 l max. 2×
detail