Chemap Agro s.r.o.

EXIREL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6-18 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 30 m až NELZE.

DO:
- Ručně (zádovými postřikovači) nelze provádět aplikace v sadu, ale výjimečně pouze na vinici.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro palikaci do révy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

500–1200 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

14 dnů

slivoň

500–1500 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

-

Přípravek používejte až po ukončení fáze květu. Neošetřujte plodiny, které jsou stresovány.

Ošetření se provádí v době kladení vajíček nebo krátce po vylíhnutí larev.

Přípravek dosahuje ve slivoních proti obaleči švestkovému, obaleči východnímu, píďalce podzimní a obaleči zimolezovému průměrné účinnosti.

Přípravek dosahuje v révě proti octomilce japonské, křísku révovému, pidikřísku zelenavému a křísku Jacobiasca lybica průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

slivoň

18

14

8

6

réva

6

6

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

slivoň

30

20

15

10

réva

30

20

10

10

Slivoň: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Křísek Jacobiasca lybica 71–85 BBCH 10 0,9 l
Réva vinná Obaleč jednopásý 71–85 BBCH 10 0,72 l
Réva vinná Octomilka japonská 71–85 BBCH 10 0,9 l
Réva vinná Křísek révový 71–85 BBCH 10 0,9 l
Réva vinná Křísek zelenavý 71–85 BBCH 10 0,9 l
Réva vinná Obaleč mramorovaný 71–85 BBCH 10 0,72 l
Slivoň Obaleč švestkový 71–87 BBCH 7 0,75 l
Slivoň Píďalka podzimní 71–87 BBCH 7 0,75 l
Slivoň Obaleč východní 71–87 BBCH 7 0,75 l
Slivoň Obaleč zimolézový 71–87 BBCH 7 0,75 l
detail