BASF
BASF
BASF

EXPLICIT PLUS

Účinná látka

Balení

láhev HDPE 250 g / 500 g, uzávěr: šroubovací; láhev HDPE 125 g, uzávěr: šroubovací; láhev PET 125 g/ 250 g / 500 g, uzávěr: šroubovací

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Steward.
Postřikový insekticid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k ochraně jádrovin, révy vinné, kukuřice a košťálové zeleniny.

EXPLICIT PLUS

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do jádrovin

SPe2:
Pro aplikaci do révy vinné:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

SPe3:
- Pro aplikaci do zeleniny a kukuřice:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Pro aplikaci do jádrovin:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Indoxacarb je kontaktní a požerový insekticid specificky účinný na housenky motýlů a některé další skupiny hmyzu. Indoxacarb blokuje přenos vzruchu v neurosynapsích. Účinkuje rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stádia citlivých druhů hmyzu. Ošetření má za následek rychlé zastavení žíru a rychlý úhyn hmyzu.

Doporučení

Přípravek se aplikuje postřikem.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu modulátoru sodíkových kanálů (např. indoxakarb) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
zelenina, kukuřice
4
4
4
4
jádroviny
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
všechny indikace
20
20
20
20

Minoritní použití - Rajče - makadlovka Tuta absoluta

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
rajče
200–1000 l/ha
postřik
max. 2×
8–10 dnů

Minoritní použití - Rajče, paprika, okurka - housenky motýlů

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

okurka, paprika, rajče

600–1200 l/ha

postřik

max. 3× , do celkové dávky 0,51 kg/ha

7–14 dnů

Dávkování:

0,085 kg/ha, 600 l vody/ha, výška rostlin do 50 cm

0,15 kg/ha, 900 l vody/ha , výška rostlin 50–125 cm

0,17 kg/ha, 1200 l vody/ha, výška rostlin nad 125 cm

Návod k použití

Srážky poté, co postřiková kapalina již zaschla na povrchu ošetřených rostlin, již nevyžadují opakování ošetření.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Bázlivec kukuřičný podle signalizace, v době hromadného výskytu dospělců, do BBCH 77 AT 0,125 kg 300–800 l max. 1×
Kukuřice Zavíječ kukuřičný na počátku líhnutí housenek, podle signalizace 14 0,125 kg 300–800 l pouze kukuřice cukrová, postřik
Kukuřice Zavíječ kukuřičný na počátku líhnutí housenek, podle signalizace AT 0,125 kg 300–800 l postřik
Kukuřice Bázlivec kukuřičný podle signalizace, v době hromadného výskytu dospělců, do BBCH 77 14 0,125 kg 300–800 l pouze kukuřice cukrová, max. 1×
Okrasné školky Křísi AT 0,17 kg minor. reg.: SRS
Okrasné školky Housenky AT 0,17 kg Housenky motýlů, minor. reg.: SRS
Okurka Housenky při prvním výskytu 1 0,085-0,17 kg 200–1000 l skleníky, max. 3× , do celkové dávky 0,51 kg/ha, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Křísi AT 0,17 kg minor. reg.: SRS
Ovocné školky Housenky AT 0,17 kg Housenky motýlů, minor. reg.: SRS
Paprika Housenky při prvním výskytu 1 0,085-0,17 kg 200–1000 l skleníky, max. 3× , do celkové dávky 0,51 kg/ha, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Housenky při prvním výskytu 1 0,085-0,17 kg 200–1000 l skleníky, max. 3× , do celkové dávky 0,51 kg/ha, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Makadlovka jihoamerická od začátku výskytu housenek 1 0,125 kg 200–1000 l skleníky, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail