Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

EXPLICIT PLUS

Účinná látka

Balení

láhev HDPE 250 g / 500 g, uzávěr: šroubovací; láhev HDPE 125 g, uzávěr: šroubovací; láhev PET 125 g/ 250 g / 500 g, uzávěr: šroubovací

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Steward.
Postřikový insekticid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k ochraně jádrovin, révy vinné, kukuřice a košťálové zeleniny.

EXPLICIT PLUS

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do jádrovin

SPe2:
Pro aplikaci do révy vinné:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

SPe3:
- Pro aplikaci do zeleniny a kukuřice:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Pro aplikaci do jádrovin:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Indoxacarb je kontaktní a požerový insekticid specificky účinný na housenky motýlů a některé další skupiny hmyzu. Indoxacarb blokuje přenos vzruchu v neurosynapsích. Účinkuje rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stádia citlivých druhů hmyzu. Ošetření má za následek rychlé zastavení žíru a rychlý úhyn hmyzu.

Doporučení

Přípravek se aplikuje postřikem.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu modulátoru sodíkových kanálů (např. indoxakarb) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
zelenina, kukuřice
4
4
4
4
jádroviny
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
všechny indikace
20
20
20
20

Minoritní použití - Rajče - makadlovka Tuta absoluta

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
rajče
200–1000 l/ha
postřik
max. 2×
8–10 dnů

Minoritní použití - Rajče, paprika, okurka - housenky motýlů

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

okurka, paprika, rajče

600–1200 l/ha

postřik

max. 3× , do celkové dávky 0,51 kg/ha

7–14 dnů

Dávkování:

0,085 kg/ha, 600 l vody/ha, výška rostlin do 50 cm

0,15 kg/ha, 900 l vody/ha , výška rostlin 50–125 cm

0,17 kg/ha, 1200 l vody/ha, výška rostlin nad 125 cm

Návod k použití

Srážky poté, co postřiková kapalina již zaschla na povrchu ošetřených rostlin, již nevyžadují opakování ošetření.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Bázlivec kukuřičný podle signalizace, v době hromadného výskytu dospělců, do BBCH 77 AT 0,125 kg 300–800 l max. 1×
Kukuřice Zavíječ kukuřičný na počátku líhnutí housenek, podle signalizace 14 0,125 kg 300–800 l pouze kukuřice cukrová, postřik
Kukuřice Zavíječ kukuřičný na počátku líhnutí housenek, podle signalizace AT 0,125 kg 300–800 l postřik
Kukuřice Bázlivec kukuřičný podle signalizace, v době hromadného výskytu dospělců, do BBCH 77 14 0,125 kg 300–800 l pouze kukuřice cukrová, max. 1×
Okrasné škoky Křísi AT 0,17 kg minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Housenky AT 0,17 kg Housenky motýlů, minor. reg.: SRS
Okurka Housenky při prvním výskytu 1 0,085-0,17 kg 200–1000 l skleníky, max. 3× , do celkové dávky 0,51 kg/ha, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Křísi AT 0,17 kg minor. reg.: SRS
Ovocné školky Housenky AT 0,17 kg Housenky motýlů, minor. reg.: SRS
Paprika Housenky při prvním výskytu 1 0,085-0,17 kg 200–1000 l skleníky, max. 3× , do celkové dávky 0,51 kg/ha, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Housenky při prvním výskytu 1 0,085-0,17 kg 200–1000 l skleníky, max. 3× , do celkové dávky 0,51 kg/ha, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Makadlovka Tuta absoluta od začátku výskytu housenek 1 0,125 kg 200–1000 l skleníky, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail