BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FASTHRIN 10 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 45-50 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 10–15 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

ZNV: Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

řepka olejka

200–500 l/ha

postřik

7 dnů

pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale

200–500 l/ha

postřik

-

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka, pšenice ozimá, ječmen ozimý, oves ozimý, tritikale ozimé,

žito ozimé

50

25

12

5

pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní, tritikale jarní, žito jarní

45

25

10

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito

10

5

5

0

řepka olejka

15

5

5

5

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani za použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
Ječmen ozimý Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
Oves jarní Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
Oves ozimý Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
Pšenice jarní Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
Pšenice ozimá Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–59 BBCH 14 0,1 l 200–500 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–59 BBCH 14 0,1 l 200–500 l
Tritikale jarní Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
Tritikale ozimé Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
Žito jarní Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
Žito ozimé Mšice 19–75 BBCH 42 0,1 l 200–500 l
detail