Chemap Agro s.r.o.

FORCE 20 CS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.
DO: Důkladně vypláchněte obal.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cukrovka, kukuřice

podle typu mořičky

moření

1x

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem povolení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Maločlenec čárkovitý moření osiva AT 60 ml/VJ výsevek 1,3 VJ/ha (1 VJ = 100 000 semen)
Kukuřice Drátovci moření osiva AT 50 ml/VJ výsevek 2 VJ/ha (1 VJ = 50 000 semen)
Kukuřice Bázlivec kukuřičný moření osiva AT 50 ml/VJ výsevek 2 VJ/ha (1 VJ = 50 000 semen)
detail