Chemap Agro s.r.o.

FORCE EVO

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe5: Přípravek zapravte do půdy
SPe6: Rozsypaný přípravek odstraňte
DO: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

zapravení do půdy při výsadbě

kukuřice

zapravení do půdy při setí

Dávkování přípravku na bázlivce kukuřičného volíme podle předpokládané intenzity výskytu škůdce, mimo jiné v závislosti na časnosti setí a osevním sledu.

Za účelem ochrany vodních organizmů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Drátovci zapravení do půdy při výsadbě - 16 kg
Kukuřice Bázlivec kukuřičný zapravení do půdy při setí - 20 kg při předpokladu vyššího výskytu
Kukuřice Bázlivec kukuřičný zapravení do půdy při setí - 16 kg
Kukuřice Drátovci zapravení do půdy při setí - 16 kg
detail