Chemap Agro s.r.o.

HARPUN

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 35 m.
SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené skleníky/fóliovníky důkladně vyvětrejte.

DO:
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace. .
- Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

hrušeň

600–1000 l/ha

postřik, rosení

1×/rok

-

jabloň

600–1000 l/ha

postřik, rosení

2×/rok

14 dnů

rajče, okurka

1000–1500 l/ha

postřik

10–14 dnů

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň, hrušeň

35

25

20

15

Při aplikaci do jabloně a hrušně: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Mera jabloňová 51–75 BBCH, larvy ve stadiu vývoje L1–L3 AT 1 l venkovní prostory
Jabloň Obaleč jablečný 71– 74 BBCH, na počátku kladení AT 1 l venkovní prostory
Okurka Molice skleníková 50–89 BBCH, při prvním výskytu dospělců hmyzu 3 1,125 l (75 ml/100 l vody) skleníky
Rajče Molice skleníková 50–89 BBCH, při prvním výskytu dospělců hmyzu 3 1,125 l (75 ml/100 l vody) skleníky
detail