BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

INSEGAR 25 WG

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový insekticidní přípravek určený k ochraně jabloní proti obaleči jablečnému, švestek proti obaleči švestkovému a révy vinné proti obaleči mramorovanému a obaleči jednopásému.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny regulátorů růstu hmyzu, po sobě bez přerušení jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Celkový počet aplikací tímto přípravkem by neměl přesáhnout 2 aplikace za vegetační období.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň Obaleč jablečný podle signalizace 60 0,3 kg
Okrasné školky Housenky od začátku výskytu 28 0,3 kg 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Housenky od začátku výskytu 28 0,3 kg 200–1000 l max. 2×, minor. reg.: SRS
Réva vinná Obaleč jednopásý podle signalizace 45 0,5-0,6 kg
Réva vinná Obaleč mramorovaný podle signalizace 45 0,5-0,6 kg
Slivoň Obaleč švestkový podle signalizace 28 0,3 kg
detail