Chemap Agro s.r.o.

ISOMATE OFM ROSSO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

AT - jedná se o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.
Termín aplikace: proti obalečům před začátkem náletu dospělců. Nejvyšší počet aplikací v roce: 1×
Způsob aplikace: Aplikace přípravku (feromonových odparníků) se provádí ručně (obtočením kolem větvičky) do korun stromů tak, aby odparníky nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření. Feromonové odparníky musí být rozmístěny na ploše sadu rovnoměrně s výjimkou pozemků na svahu, kde na horní části svahovitých pozemků se umístí více feromonových odparníků oproti spodní části. Rovněž na okraje sadů je třeba umístit více feromonových odparníků než do středové části sadu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Obaleč slivoňový matení samců AT 500 odparníků/ha
Jabloň Obaleč slivoňový matení samců AT 500 odparníků/ha
Slivoň Obaleč švestkový matení samců AT 500 odparníků/ha
Slivoň Obaleč slivoňový matení samců AT 500 odparníků/ha
Třešeň Obaleč švestkový matení samců AT 500 odparníků/ha
Třešeň Obaleč slivoňový matení samců AT 500 odparníků/ha
Višeň Obaleč švestkový matení samců AT 500 odparníků/ha
Višeň Obaleč slivoňový matení samců AT 500 odparníků/ha
detail