Chemap Agro s.r.o.

ISONET T

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

baklažán, paprika, rajče

feromonový odparník

110–160 dnů

Aplikace přípravku (feromonových odparníků) se provádí ručním rozvěšením (obtočením kolem opěrných drátů) tak, aby odparníky nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření.

Feromonové odparníky musí být rozmístěny rovnoměrně s výjimkou vstupu do skleníku
a okrajů, kde se umístí více feromonových odparníků než do zbytkové plochy skleníku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Makadlovky před začátkem náletu motýlů - 800–1000 ks odparníků/ha skleníky
Paprika Makadlovky před začátkem náletu motýlů - 800–1000 ks odparníků/ha skleníky
Rajče Makadlovky před začátkem náletu motýlů - 800–1000 ks odparníků/ha skleníky
detail