Chemap Agro s.r.o.

JANUS FORTE

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Riziko pro ptáky
- SPe6: Za účelem ochrany ptáků odstraňte rozsypané ošetřené osivo
- SPe5: Za účelem ochrany ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.

Riziko pro savce
- SPe5: Za účelem ochrany volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
- SPe6: Za účelem ochrany volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

DO: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
cukrovka, řepa krmná
podle typu mořičky
moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku 1,3 VJ/ha. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Maločlenec čárkovitý moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Cukrovka Květilka řepná moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Cukrovka Drátovci moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Cukrovka Mšice moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Cukrovka Dřepčík řepný moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Cukrovka Dřepčík rdesnový moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Řepa krmná Dřepčík řepný moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Řepa krmná Dřepčík rdesnový moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Řepa krmná Maločlenec čárkovitý moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Řepa krmná Květilka řepná moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Řepa krmná Drátovci moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
Řepa krmná Mšice moření AT 100 ml/VJ (100 000 semen) výsevek 1,3 VJ/ha, dávka vody podle typu mořičky
detail