BASF
BASF
BASF

AGRA

KORON 100 SC

Účinná látka

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů 9 m - brambor, 12 m - ječmen jarní, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá (podzimní i jarní aplikace) .
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá,

pšenice ozimá,

ječmen jarní,

brambor

200–400 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti dřepčíkovi olejkovému, květilce zelné, blýskáčkovi řepkovému, krytonosci zelnému a bejlomorce kapustové na řepce olejce ozimé průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka (podzimní i  jarní aplikace), pšenice ozimá, ječmen jarní

12

6

4

4

brambor

9

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

řepka olejka, pšenice ozimá, ječmen jarní, brambor

10

0

0

0

Řepka olejka (podzimní i jarní aplikace), pšenice ozimá, ječmen jarní: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Brambor: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 51–65 BBCH 7 0,05 l 200–400 l
Ječmen jarní Kohoutek černý 45–75 BBCH 30 0,05 l 200–400 l
Pšenice ozimá Kohoutek černý 49–79 BBCH 30 0,05 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový 12–15 BBCH 45 0,05 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Květilka řepná 12–15 BBCH 45 0,05 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 55–59 BBCH 45 0,05 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec zelný 67–72 BBCH 45 0,05 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová 67–72 BBCH 45 0,05 l 200–400 l
detail