Chemap Agro s.r.o.

LANIRAT MICRO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Použití přípravku v národních parcích, chráněných krajinných oblastech, maloplošných a velkoplošných chráněných územích a v dalších chráněných přírodních lokalitách, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, je vázáno na povolení příslušné správy národních parků a chráněných krajinných oblastí. Aplikace přípravku musí být nejpozději 3 pracovní dny před zahájením aplikace oznámena příslušnému orgánu.
3 dny před zahájením aplikace přípravku je třeba aplikaci oznámit příslušnému orgánu ČIŽP.
Ošetřený pozemek musí být řádně označen. Aplikace přípravku musí být Nejpozději 3 dny před jejím zahájením oznámena oprávněnému uživateli honitby, příslušnému orgánu Státní veterinární správy a místně příslušnému oddělení Státní rostlinolékařské správy.
Přípravek je pro ptáky jedovatý, a proto nesmí být použit na místech, kde by mohl být ptáky přijímán jako potrava.

Doporučení

OL = 3 dny pro vstup do porostu
Aplikuje se ručně do užívaných nor v dávce 5 g na 1 noru. Přípravek se doplňuje do nor podle potřeby do celkové dávky na jednotku plochy v roce, tj. 10 kg/ha.
Přípravek musí být vpraven do nory tak, aby na povrchu půdy kolem nory nebo ve vchodu do nory nezůstaly viditelně ležet granule.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní porosty Hraboš polní Aplikuje se ručně do užívaných nor v počáteční dávce 5 g na 1 noru. Přípravek se doplňuje do nor podle potřeby do celkové dávky na jednotku plochy v roce, tj. 10 kg/ha. AT 5-10 kg do nor při středním, silném a velmi silném výskytu škůdců - hraboš polní, hraboš mokřadní, norník rudý, hryzec vodní, myšice, minor. reg.: MZe ČR
Nezemědělská půda Hraboš polní 3 5-10 kg do nor při středním, silném a velmi silném výskytu škůdců
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail