Chemap Agro s.r.o.

MIDO 20 SL

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do jabloní.
Při aplikaci do jabloní:
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do jabloní zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 6 m od povrchových vod.
SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 15 m a při 90 % redukci pak na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Při aplikaci do brambor:
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Dávka vody: v bramborách 250–600 l/ha, v jabloních max. 1000 l/ha.

Přípravek se aplikuje maximálně 1× za rok.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte jiný přípravek, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidu (imidakloprid, acetamiprid, klothiadianin, thiakloprid, thiamethoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory
4
4
4
4
jabloně
8
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
brambory
5
0
0
0
jabloně
20
20
15
10
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová ve fázi BBCH 40–70 14 0,3 l 250–600 l max. 1×
Jabloň Mšice ošetřovat pouze po květu! 14–28 0,035 % max. 1000 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail