BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MIDO 20 SL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do jabloní.
Při aplikaci do jabloní:
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do jabloní zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 6 m od povrchových vod.
SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 15 m a při 90 % redukci pak na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Při aplikaci do brambor:
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Dávka vody: v bramborách 250–600 l/ha, v jabloních max. 1000 l/ha.

Přípravek se aplikuje maximálně 1× za rok.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte jiný přípravek, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidu (imidakloprid, acetamiprid, klothiadianin, thiakloprid, thiamethoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory
4
4
4
4
jabloně
8
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
brambory
5
0
0
0
jabloně
20
20
15
10
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová ve fázi BBCH 40–70 14 0,3 l 250–600 l max. 1×
Jabloň Mšice ošetřovat pouze po květu! 14–28 0,035 % max. 1000 l max. 1×
detail