Chemap Agro s.r.o.

MONCEREN G

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

V případě umístění aplikátoru na sazeči brambor zamezte za účelem ochrany včel úletu mořící kapaliny mimo ošetřovanou sadbu a sazeč brambor.

Doporučení

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Termín aplikace: Hlízy bramboru se moří před výsadbou a/nebo při výsadbě (BBCH 00).
Maximální počet ošetření: 1× za vegetační období
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřených hlízách bramboru.
Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace. Přípravek lze aplikovat pomocí aplikátoru umístěného na válečkovém dopravníku a/nebo přímo na sazeči brambor - aplikace podle technologického postupu, platného pro daný typ mořícího zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) max. 1×
Brambor Mandelinka bramborová moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Mandelinka bramborová moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) max. 1×
Brambor Saví škůdci moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Mandelinka bramborová moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Drátovci moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Mšice - brambory moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) max. 1×
Brambor Saví škůdci moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Mšice - brambory moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) max. 1×
Brambor Drátovci moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail