Chemap Agro s.r.o.

MONCEREN G

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

V případě umístění aplikátoru na sazeči brambor zamezte za účelem ochrany včel úletu mořící kapaliny mimo ošetřovanou sadbu a sazeč brambor.

Doporučení

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Termín aplikace: Hlízy bramboru se moří před výsadbou a/nebo při výsadbě (BBCH 00).
Maximální počet ošetření: 1× za vegetační období
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřených hlízách bramboru.
Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace. Přípravek lze aplikovat pomocí aplikátoru umístěného na válečkovém dopravníku a/nebo přímo na sazeči brambor - aplikace podle technologického postupu, platného pro daný typ mořícího zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Drátovci moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Mšice - brambory moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) max. 1×
Brambor Saví škůdci moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Mšice - brambory moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) max. 1×
Brambor Drátovci moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Mandelinka bramborová moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) max. 1×
Brambor Mandelinka bramborová moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Mandelinka bramborová moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) max. 1×
Brambor Saví škůdci moření na sazeči, při výsadbě AT 600 ml/t 60–80 l vody/ha (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
Brambor Mandelinka bramborová moření před výsadbou AT 600 ml/t max. 2 l vody/t (max. 1,5 l/ha, max. 2,5 t sadby/ha) pouze rané brambory, max. 1×, minor. reg. ÚBS ČR
detail