Chemap Agro s.r.o.

MOSPILAN SL

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice

200–400 l/ha

postřik

14 dnů

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

-

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, řepka olejka

4

4

4

4

Pro aplikaci do pšenice jarní: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Kyjatka osenní 51–79 BBCH 28 0,35 l
Pšenice jarní Mšice střemchová 51–79 BBCH 28 0,35 l
Pšenice jarní Kyjatka travní 51–79 BBCH 28 0,35 l
Pšenice ozimá Kyjatka travní 51–79 BBCH 28 0,35 l
Pšenice ozimá Kyjatka osenní 51–79 BBCH 28 0,35 l
Pšenice ozimá Mšice střemchová 51–79 BBCH 28 0,35 l
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 51–59 BBCH 28 0,35 l
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová 69–71 BBCH 28 0,35 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový 69–71 BBCH 28 0,35 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 51–59 BBCH 28 0,35 l
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová 69–71 BBCH 28 0,35 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový 69–71 BBCH 28 0,35 l
detail