Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

NEXIDE

Účinná látka

Balení

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodrženímneošetřeného ochrannho pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SP věty - vodní organismy SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku RAPID.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Maximální počet ošetření na plodinu za vegetaci: 2×
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mšice - brambory podle signalizace 14 0,08 l max. 2x
Cukrovka Mšice podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Hořčice Dřepčík černý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hořčice Dřepčík olejkový podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Hořčice Blýskáček řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Hořčice Dřepčík polní podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hořčice Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hořčice Dřepčík zelný podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hořčice Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hořčice Pilatka řepková podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Hrách Kyjatka hrachová podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Ječmen jarní Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Ječmen jarní Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Ječmen ozimý Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Mák Mšice maková podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Mák Krytonosec kořenový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Mák Krytonosec makovicový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Oves jarní Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Oves jarní Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Oves jarní Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Proso Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Proso Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Proso Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Pšenice jarní Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Pšenice jarní Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Pšenice ozimá Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Řepa krmná Mšice podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Krytonosec zelný podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Tritikale ozimé Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Tritikale ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Žito ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Žito ozimé Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
detail