BASF
BASF
BASF

AGRA

NISSORUN 10 WP

Účinná látka

Charakteristika

Selektivní kontaktní akaricid ve formě dispergovatelného prášku k hubení svilušek ve chmelu, révě vinné, okrasných rostlinách, okrasných dřevinách, jádrovinách a peckovinách.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Okrasné rostliny a dřeviny větší než 150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 16 m, při 75 % redukci na 12 m a při 90 % redukci na 5 m od povrchových vod.
- Chmel: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 25 m, při 75 % redukci na 16 m a při 90 % redukci na 10 m od povrchových vod.
- Okrasné rostliny a dřeviny menší než 50 cm, jahody: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Okrasné rostliny a dřeviny 50 - 150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, réva: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 16 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na 12 necílové vodní organismy na m, při 75 % redukci na 6 m a při 90 % redukci na 5 m od povrchových vod.
- Jabloně, hrušně: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 18 m, při 75 % redukci na 14 m a při 90 % redukci na 6 m od povrchových vod.

DO:
- Chmel:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.
- Rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, réva:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.
- Jabloň, hrušeň :Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
- Okrasné rostliny a dřeviny větší než 150 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

chmel otáčivý

700–3300 l/ha

rosení

max. 1× za rok

jabloň, hrušeň

500–1700 l/ha

postřik, rosení

max. 1× za rok

réva

400–1360 l/ha

postřik, rosení

max. 2× za rok

30 dnů

okrasné rostliny, okrasné dřeviny

300–1600 l/ha

postřik

max. 1× za rok

angrešt, maliník, ostružiník, rybíz

1000 l/ha

postřik, rosení

max. 1× za rok

baklažán

600–2500 l/ha

postřik

max. 1×

cuketa

600–1600 l/ha

postřik

max. 1×

jahodník

200–2400 l/ha - pole,

200–2000 l/ha - skleník

postřik

max. 1× za rok

meloun, meloun vodní

1000–1500 l/ha

postřik

max. 1×

okurka

600–1600 l/ha

postřik

max. 1×

paprika

1000–2000 l/ha

postřik

max. 1×

rajče

600–2500 l/ha

postřik

max. 1×

tykev

1000–1500 l /ha

postřik

max. 1×

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň, hrušeň

25

18

14

6

rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, réva

16

12

6

5

chmel

30

25

16

10

okrasné rostliny a dřeviny pod 50 cm, jahody

4

4

4

4

okrasné rostliny a dřeviny 50–150 cm

6

6

6

6

okrasné rostliny a dřeviny nad 150 cm

25

16

12

5

Jabloň, hrušeň: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, réva: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Chmel: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Okrasné rostliny a dřeviny nad 150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Sviluška chmelová po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Angrešt Sviluška ovocná po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Angrešt Svilušky po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1×, minor. reg.: EU
Baklažán Sviluška chmelová 14–89 BBCH 3 1 kg 600–2500 l max. 1×, skleníky
Baklažán Svilušky do 89 BBCH 3 1 kg 600–2500 l baklažán - skleník, max. 1×, minor. reg.: EU
Cuketa Sviluška chmelová do 89 BBCH 3 0,8 kg 1000–1500 l max. 1×, skleníky
Cuketa Svilušky do 89 BBCH 3 0,8 kg 600–1600 l cuketa - skleník, max. 1×, minor. reg.: EU
Hrušeň Sviluška ovocná 51–81 BBCH 28 1 kg 500–1700 l max. 1× za rok
Hrušeň Sviluška chmelová 51–81 BBCH 28 1 kg 500–1700 l max. 1× za rok
Chmel Sviluška chmelová 01–59 BBCH 28 1,5 kg 700–3300 l max. 1× za rok
Jabloň Sviluška ovocná 51–81 BBCH 28 1 kg 500–1700 l max. 1× za rok
Jabloň Sviluška chmelová 51–81 BBCH 28 1 kg 500–1700 l max. 1× za rok
Jahodník Svilušky do 97 BBA 3 1 kg 200–2000 l jahodník - skleník, max. 1×, minor. reg.: EU
Jahodník Svilušky do 97 BBA 3 1 kg 200–2400 l jahodník - venkovní prostory, max. 1×, minor. reg.: EU
Jahodník Sviluška chmelová 14–97 BBCH 3 1 kg 200–2000 l max. 1× za rok, skleníky
Jahodník Sviluška chmelová 14–97 BBCH 3 1 kg 200–2400 l max. 1× za rok, venkovní prostory
Maliník Sviluška chmelová po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Maliník Svilušky po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1×, minor. reg.: EU
Maliník Sviluška ovocná po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Meloun Svilušky do 89 BBCH 3 0,8 kg 1000–1500 l meloun - skleník, max. 1×, minor. reg.: EU
Meloun Sviluška chmelová 14–89 BBCH 3 0,8 kg 1000–1500 l meloun, meloun vodní, max. 1×, skleníky
Okrasné dřeviny Sviluška ovocná 14–89 BBCH AT 0,8 kg 300–1600 l max. 1× za rok, skleníky
Okrasné dřeviny Sviluška chmelová 14–89 BBCH AT 0,8 kg 300–1600 l max. 1× za rok, venkovní prostory
Okrasné dřeviny Sviluška chmelová 14–89 BBCH AT 0,8 kg 300–1600 l max. 1× za rok, skleníky
Okrasné dřeviny Sviluška ovocná 14–89 BBCH AT 0,8 kg 300–1600 l max. 1× za rok, venkovní prostory
Okrasné rostliny Sviluška ovocná 14–89 BBCH AT 0,8 kg 300–1600 l max. 1× za rok, venkovní prostory
Okrasné rostliny Sviluška ovocná 14–89 BBCH AT 0,8 kg 300–1600 l max. 1× za rok, skleníky
Okrasné rostliny Sviluška chmelová 14–89 BBCH AT 0,8 kg 300–1600 l max. 1× za rok, venkovní prostory
Okrasné rostliny Sviluška chmelová 14–89 BBCH AT 0,8 kg 300–1600 l max. 1× za rok, skleníky
Okurka Svilušky do 89 BBCH 3 0,3 kg 300–1200 l okurka nakladačka - polní, max. 2×, v intervalu 7 dnů, minor. reg.: EU
Okurka Sviluška chmelová do 89 BBCH 3 0,8 kg 1000–1500 l okurka, okurka nakladačka, max. 1×, skleníky
Okurka Svilušky do 89 BBCH 3 0,8 kg 600–1600 l okurka - skleník, max. 1×, minor. reg.: EU
Ostružiník Sviluška ovocná po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Ostružiník Svilušky po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1×, minor. reg.: EU
Ostružiník Sviluška chmelová po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Paprika Svilušky do 89 BBCH 3 0,8 kg 1000–2000 l paprika - skleník, max. 1×, minor. reg.: EU
Paprika Sviluška chmelová 14–89 BBCH 3 0,8 kg 1000–2000 l max. 1×, skleníky
Rajče Sviluška chmelová 14–89 BBCH 3 1 kg 600–2500 l max. 1×, skleníky
Rajče Svilušky do 89 BBCH 3 1 kg 600–2500 l rajče - skleník, max. 1×, minor. reg.: EU
Réva vinná Sviluška ovocná 15–75 BBCH 21 0,8 kg 400–1360 l max. 2× za rok
Réva vinná Sviluška chmelová 15–75 BBCH 21 0,8 kg 400–1360 l max. 2× za rok
Rybíz černý Sviluška ovocná po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Rybíz černý Sviluška chmelová po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Rybíz černý Svilušky po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1×, minor. reg.: EU
Rybíz červený Sviluška ovocná po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Rybíz červený Sviluška chmelová po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1× za rok
Rybíz červený Svilušky po sklizni AT 1 kg 1000 l max. 1×, minor. reg.: EU
Tykev Sviluška chmelová 14–89 BBCH 3 0,8 kg 1000–1500 l max. 1×, skleníky
Tykev Svilušky do 89 BBCH 3 0,8 kg 1000–1500 l tykev - skleník, max. 1×, minor. reg.: EU
detail