Chemap Agro s.r.o.

NURELLE

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 30–50 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5 m.


DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
- Brambor, řepka olejka, hořčice, mák setý, pšenice, tririkale, žito:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

ZNV: Zvlášť nebezpečný pro včely. Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

brambor, mák setý

200–1000 l/ha

postřik

řepka olejka jarní, řepka olejka ozimá, hořčice, pšenice, žito, tritikale, ječmen, oves

200–300 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

50

20

10

4

hořčice, mák setý, pšenice jarní, řepka olejka jarní, tritikale jarní, žito jarní, oves jarní, ječmen jarní

50

16

8

4

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, oves ozimý, ječmen ozimý

50

15

8

4

řepka olejka ozimá

30

14

7

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

brambor, hořčice, mák setý, pšenice, tritikale, žito, oves, ječmen, řepka olejka

5

5

5

5

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 09–95 BBCH 21 0,75 l
Brambor Mšice 09–95 BBCH 21 0,75 l
Hořčice Krytonosec čtyřzubý do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l
Hořčice Blýskáček řepkový do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l
Ječmen jarní Kohoutek černý 30–69 BBCH 28 0,6 l
Ječmen jarní Kyjatka obilná 50–70 BBCH 28 0,6 l
Ječmen jarní Mšice 50–70 BBCH 60 0,6 l
Ječmen jarní Kyjatka travní 50–70 BBCH 28 0,6 l
Ječmen ozimý Kohoutek černý 30–69 BBCH 28 0,6 l
Ječmen ozimý Kyjatka travní 50–70 BBCH 28 0,6 l
Ječmen ozimý Kyjatka obilná 50–70 BBCH 28 0,6 l
Ječmen ozimý Mšice 50–70 BBCH 60 0,6 l
Mák Mšice do 59 BBCH AT 0,75 l
Oves jarní Kohoutek černý 30–69 BBCH 28 0,6 l
Oves ozimý Kohoutek černý 30–69 BBCH 28 0,6 l
Pšenice jarní Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l
Pšenice jarní Mšice 50–70 BBCH 60 0,6 l
Pšenice jarní Kyjatka obilná 09–59 BBCH 28 0,625 l
Pšenice jarní Kohoutek černý 30–69 BBCH 28 0,6 l
Pšenice ozimá Mšice 50–70 BBCH 60 0,6 l
Pšenice ozimá Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l
Pšenice ozimá Kyjatka obilná 09–59 BBCH 28 0,625 l
Pšenice ozimá Kohoutek černý 30–69 BBCH 28 0,6 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový do 59 BBCH, před květem AT 0,625 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 30–59 BBCH, před květem AT 0,75 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 30–59 BBCH, před květem AT 0,75 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 30–39 BBCH, 7–10 dnů po zjištění výskytu AT 0,75 l
Tritikale jarní Kyjatka obilná 09–59 BBCH 28 0,625 l
Tritikale jarní Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l
Tritikale ozimé Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l
Tritikale ozimé Kyjatka obilná 09–59 BBCH 28 0,625 l
Žito jarní Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l
Žito jarní Kyjatka obilná 09–59 BBCH 28 0,625 l
Žito jarní Mšice 50–70 BBCH 60 0,6 l
Žito ozimé Mšice 50–70 BBCH 60 0,6 l
Žito ozimé Kyjatka travní do 51 BBCH 28 0,75 l
Žito ozimé Kyjatka obilná 09–59 BBCH 28 0,625 l
detail