Chemap Agro s.r.o.

PERFEKTHION

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3
- Pro použití do česneku (množitelské porosty), cibule (množitelské porosty), póru (množitelské porosty), špenátu (množitelské porosty), okrasných rostlin < 50 cm, okrasné rostliny 50 - 150 cm, cukrovky a krmné řepy: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.
- Pro použití do třešní a višní a okrasných rostlin > 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 metrů vzhledem k povrchové vodě.
- Pro použití do okrasných rostlin 50 - 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m, při 90 % redukci pak na 3 m.
- Při použití do okrasných rostlin < 50 cm, cukrovky a krmné řepy: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 1 m.
- Pro použití do třešní a višní a okrasných rostlin > 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 20 m, při 75 % redukci na 15 m a při 90 % redukci pak na 10 m.
- Pro použití do česneku (množitelské porosty), cibule (množitelské porosty), póru (množitelské porosty), špenátu (množitelské porosty):SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 1 m.

Doporučení

Upozornění: Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin před jejich provozním ošetřením ověřte citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.

Termín aplikace: od začátku výskytu, podle signalizace

Aplikační dávka vody: 200–400 l/ha

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (např. dimethoát, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, pirimifos-methyl), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením schválenými pozemními postřikovači a nebo rosiči.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
česnek, cibule, pór, špenát, okrasné rostliny <150 cm, cukrovka a krmná řepa
4
4
4
4
třešně, višně, okrasné rostliny >150 cm
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
česnek, cibule, pór, špenát
3
3
1
1
okrasné rostliny <50 cm, cukrovka a krmná řepa
3
1
1
1
okrasné rostliny >50–150 cm
10
5
5
3
okrasné rostliny >150 cm, třešně, višně
30
20
15
10

Třešně, višně

Vyšší dávka přípravku z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu.

Max. počet ošetření přípravkem v plodině za sezonu: 1×

Termín aplikace: podle signalizace

Dávka vody: 200–1000 l/ha

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (např. dimethoát, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, pirimifos-methyl), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením schválenými pozemními postřikovači a nebo rosiči.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
třešně, višně
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
třešně, višně
30
20
15
10

Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.

Návod k použití

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cibule Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Cukrovka Květilka řepná 28 0,3-0,4 l max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Česnek Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Ječmen jarní Křísek polní podle signalizace 14 1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Ječmen ozimý Křísek polní podle signalizace 14 1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Okrasné rostliny Mšice 7 0,1 % max. 1x
Oves jarní Křísek polní podle signalizace 14 1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Pór Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Proso Křísek polní podle signalizace 14 1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Pšenice jarní Křísek polní podle signalizace 14 1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Pšenice ozimá Křísek polní podle signalizace 14 1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Řepa krmná Květilka řepná 28 0,3-0,4 l max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Špenát Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Tritikale ozimé Křísek polní podle signalizace 14 1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
Třešeň Vrtule třešňová podle signalizace 28 0,1-0,125 % 200-1000 l max. 1×, minor. reg.: SRS
Třešeň Mšice 28 0,1-0,125 % max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Višeň Vrtule třešňová podle signalizace 28 0,1-0,125 % 200-1000 l max. 1×, minor. reg.: SRS
Višeň Mšice 28 0,1-0,125 % max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Žito ozimé Křísek polní podle signalizace 14 1 l 200-600 l max. 1×, pozemně, minor. reg.: VÚRV Ruzyně
detail