Chemap Agro s.r.o.

PLENUM

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2
- Při aplikaci do chmele: SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (nad 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

SPe3
- Při aplikaci do okrasných rostlin >150 cm:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
-Při aplikaci do brambor, zeleniny, jahodníku a kukuřice:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 3 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do okrasných rostlin < 150 cm:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při použití do okrasných rostlin 50 - 150 cm:SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při použití do okrasných rostlin > 150 cm:SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 3 m. - Při použití do chmele:SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 3 m.

SPe8
- pro aplikaci do řepky ozimé platí: Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí rostliny. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele. Plevele odstraňte před jejich kvetením. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do chmele a okrasných rostlin.

Doporučení

Přípravek se aplikuje běžnými pozemními postřikovači.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyridinu (jako je pymetrozin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku a ne vícekrát než 5× za vegetační sezonu.

Termín aplikace, počet aplikací: Proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce se ošetřuje podle signalizace, BBCH 51–59, max. 1× za vegetační období.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte do řepky olejky během jedné vegetační sezóny přípravky, které obsahují účinnou látku typu pyridinu (jako je pymetrozin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory, zelenina, jahodník, kukuřice
3
3
3
3
okrasné rostliny < 150 cm
4
4
4
4
okrasné rostliny > 150 cm
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
okrasné rostliny 50 - 150 cm
3
3
3
3
okrasné rostliny > 150 cm
10
5
3
3
chmel
10
3
3
3
Při aplikaci do chmele: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Molice skleníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Baklažán Molice bavlníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Baklažán Mšice 3 0,12-0,24 kg 600–1200 l max. 3×
Brambor Mšice 7 0,2 kg 300–400 l max. 2×
Brambor Mšice 7 0,3 kg 300–400 l max. 5×, pouze brambor množitelské porosty, mšice jako přenašeči viróz
Celer Mšice 14 0,4 kg 400–600 l max. 3×
Endivie - štěrbák zahradní Mšice 7 0,4 kg 400–600 l max. 3×
Chmel Mšice chmelová podle signalizace 14 0,8 kg 2000–3000 l max. 2×
Jahodník Mšice po sklizni, před květem AT 0,4 kg 1000–2000 l max. 3×
Kapusta Mšice 7 0,4 kg 600–800 l max. 3×
Kořeninové rostliny Mšice 14 0,4 kg 600–800 l max. 3×
Kukuřice Mšice 14 0,4 kg 400–600 l max. 1×, pouze kukuřice cukrová
Květák Mšice 14 0,4 kg 400–600 l max. 3×
Okrasné dřeviny Mšice 3 0,24-0,48 kg 400–1000 l max. 3×
Okrasné dřeviny Molice bavlníková 3 0,36-0,72 kg 400–1000 l max. 3×
Okrasné dřeviny Molice skleníková 3 0,36-0,72 kg 400–1000 l max. 3×
Okurka Molice skleníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Okurka Mšice 3 0,12-0,24 kg 600–1200 l max. 3×
Okurka Molice bavlníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Paprika Mšice 3 0,12-0,24 kg 600–1200 l max. 3×
Paprika Molice bavlníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Paprika Molice skleníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Rajče Molice bavlníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Rajče Molice skleníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Rajče Mšice 3 0,12-0,24 kg 600–1200 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, 51–59 BBCH AT 0,15 kg max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, 51–59 BBCH AT 0,15 kg max. 1×
Salát Mšice 7 0,4 kg 400–600 l max. 3×
Zelí Mšice 7 0,4 kg 600–800 l max. 3×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail