BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PLENUM

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do baklažánu, paprik, okurek, rajčat, celeru, kořeninových rostlin, endivie, kapusty, zelí, květáku, salátu a chmele.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 3 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 10 m.

DO: Při aplikaci do chmele:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 6 m.

Podle vyhlášky 327/2012 Sb.: Zvlášť nebezpečný pro včely: Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Termín aplikace, počet aplikací: Proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce se ošetřuje podle signalizace, BBCH 51–59, max. 1× za vegetační období.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambory, zelenina, jahodník, kukuřice

3

3

3

3

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

chmel

10

3

3

3

Při aplikaci do chmele: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <6 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Mšice 3 0,12-0,24 kg 600–1200 l max. 3×
Baklažán Molice skleníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Baklažán Molice bavlníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Brambor Mšice 7 0,2 kg 300–400 l max. 2×
Brambor Mšice 7 0,3 kg 300–400 l max. 5×, pouze brambor množitelské porosty, mšice jako přenašeči viróz
Celer Mšice 14 0,4 kg 400–600 l max. 3×
Endivie - štěrbák zahradní Mšice 7 0,4 kg 400–600 l max. 3×
Chmel Mšice chmelová podle signalizace 14 0,8 kg 2000–3000 l max. 2×
Jahodník Mšice po sklizni, před květem AT 0,4 kg 1000–2000 l max. 3×
Kapusta Mšice 7 0,4 kg 600–800 l max. 3×
Kořeninové rostliny Mšice 14 0,4 kg 400–600 l max. 3×
Kukuřice Mšice 14 0,4 kg 400–600 l max. 1×, pouze kukuřice cukrová
Květák Mšice 14 0,4 kg 400–600 l max. 3×
Okurka Mšice 3 0,12-0,24 kg 600–1200 l max. 3×
Okurka Molice bavlníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Okurka Molice skleníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Paprika Molice skleníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Paprika Mšice 3 0,12-0,24 kg 600–1200 l max. 3×
Paprika Molice bavlníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Rajče Mšice 3 0,12-0,24 kg 600–1200 l max. 3×
Rajče Molice bavlníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Rajče Molice skleníková 3 0,36-0,72 kg 600–1200 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, 51–59 BBCH AT 0,15 kg max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, 51–59 BBCH AT 0,15 kg max. 1×
Salát Mšice 7 0,4 kg 400–600 l max. 3×
Zelí Mšice 7 0,4 kg 600–800 l max. 3×
detail