Chemap Agro s.r.o.

PONCHO EXPERT FS 525

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
SPe5: Za účelem ochrany volně žijících savců a ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

cukrovka, řepa krmná

podle typu mořičky

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu. Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Mnohonožky moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Mšice moření AT 133,3 ml/VJ mšice jako přenašeči viróz, moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Mšice maková moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Drátovci moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Mšice broskvoňová moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Maločlenec čárkovitý moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Dřepčík řepný moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Cukrovka Květilka řepná moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Maločlenec čárkovitý moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Dřepčík řepný moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Mšice moření AT 133,3 ml/VJ mšice jako přenašeči viróz, moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Květilka řepná moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Mnohonožky moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Mšice maková moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Drátovci moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha
Řepa krmná Mšice broskvoňová moření AT 66,6 ml/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen,výsevek 1,3 VJ /ha