BASF
BASF
BASF

AGRA

PROTEUS 110 OD

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- ŘEPKA OLEJKA, HOŘČICE: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- ŘEPKA OLEJKA A HOŘČICE: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m, při 75 % a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- HRÁCH, MÁK SETÝ, JARNÍ OBILOVINY, BRAMBOR: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- OZIMÉ OBILOVINY: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- HRÁCH, MÁK SETÝ, OBILOVINY, BRAMBOR: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte ochrannou vzdálenost 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m, při 75 % a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- CUKROVKA: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 7 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m.
- CUKROVKA: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m, při 75 % a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

DO: CUKROVKA: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, hrách, ječmen, mák setý, oves, pšenice, tritikale, žito

200–600 l/ha

postřik

max. 1×

hořčice, řepka olejka

200–600 l/ha

postřik

max. 2×

Termín aplikace

Proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejce a hořčici se ošetřuje podle signalizace, od BBCH 19, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu, max. 1× za vegetační období.

Proti bejlomorce kapustovéna řepce olejce a hořčici - podle signalizace (BBCH 59–69), vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu, max. 1× za vegetační období.

Proti mšicím na bramboru se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Proti kohoutkům rodu Oulema na obilninách se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Proti mšicím na obilninách se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Proti krytonosci makovicovému na máku setém se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Proti kyjatce hrachové na hrachu - podle signalizace (BBCH 35–85), vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu, max. 1× za vegetační období.

Vedlejší účinnost: Přípravek Proteus 110 OD má významnou vedlejší účinnost na blýskáčka řepkového a krytonosce šešulového na řepce olejce a hořčici. Přípravek Proteus 110 OD má významnou vedlejší účinnost též na mandelinku bramborovou na bramboru v dávce 0,5 l/ha.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

hrách, mák setý, jarní obiloviny, brambor

4

4

4

4

ozimé obiloviny

6

4

4

4

řepka olejka, hořčice

10

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

hrách, mák setý, obiloviny, brambor

15

10

5

5

řepka olejka, hořčice

20

10

5

5

Minoritní registrace - cukrovka

Dávka vody: 150–300 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 2×

Interval mezi aplikacemi: 21 dní

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka

14

7

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

cukrovka

20

10

5

5

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Minoritní registrace - řepka olejka jarní

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka
300–400 /ha
postřik
max. 1×

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

14

7

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

řepka olejka

20

10

5

5

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Minoritní registrace - cukrovka

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

brambor

15

10

5

5

Minoritní registrace - řepka, brambor- dřepčíci, křísek zápředníček

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

200–600 l/ha

postřik

řepka olejka jarní

300–400 l/ha

postřik

řepka olejka ozimá

200–600 l/ha

postřik

podle signalizace

Upřesnění aplikace k řepce olejce ozimé:

Křísek polní - 1. aplikace podle signalizace v BBCH 12–19, 2. aplikace podle signalizace. Lze aplikovat 1× na podzim a 1× na jaře, nebo 2× na jaře podle signalizace.

Zápředníček polní - 1. aplikace podle signalizace v BBCH 10–19, 2. aplikace podle signalizace. Lze aplikovat 1× na podzim a 1× na jaře, nebo 2× na jaře podle signalizace.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka ozimá

10

4

4

4

řepka olejka jarní

14

7

4

4

brambor

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

řepka olejka

20

10

5

5

brambor

15

10

5

5

Pro aplikaci do řepky olejky jarní: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mšice podle signalizace 14 0,75 l 200–600 l max. 1×
Brambor Dřepčíci rodu Epitrix podle signalizace 14 0,75 l 200–600 l max. 1×, postřik, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka Osenice polní podle signalizace 30 0,5-0,75 l 150–300 l max. 2×, minor. reg.: EU
Cukrovka Můra gamma podle signalizace 30 0,5-0,75 l 150–300 l max. 2×, minor. reg.: EU
Hořčice Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Hořčice Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Hořčice Krytonosec řepkový podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Hořčice Bejlomorka kapustová podle signalizace, BBCH 59–69 45 0,5-0,75 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Hrách Kyjatka hrachová podle signalizace, BBCH 35–85 7 0,5-0,75 l 200–600 l platí pro hrách na zrno, zelený hrášek mimo celých lusků, max. 1×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Mák Krytonosec makovicový podle signalizace 45 0,5-0,75 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý 10–12 BBCH, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 300–400 l max. 1×, dřepčíci rodu Phyllotreta, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová podle signalizace, BBCH 59–69 45 0,5-0,75 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní 10–12 BBCH, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 300–400 l max. 1×, dřepčíci rodu Phyllotreta, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný 10–12 BBCH, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 300–400 l max. 1×, dřepčíci rodu Phyllotreta, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý 10–12 BBCH, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 300–400 l max. 1×, dřepčíci rodu Phyllotreta, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, ozimá Křísek polní po vzejití, podle signalizace AT 0,5 l 200–600 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová podle signalizace, BBCH 59–69 45 0,5-0,75 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, ozimá Zápředníček polní po vzejití, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka při silnějším výskytu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Tritikale ozimé Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
detail