Chemap Agro s.r.o.

PROTEUS 110 OD

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- ŘEPKA OLEJKA, HOŘČICE: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- ŘEPKA OLEJKA A HOŘČICE: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m, při 75 % a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- HRÁCH, MÁK SETÝ, JARNÍ OBILOVINY, BRAMBOR: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- OZIMÉ OBILOVINY: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- HRÁCH, MÁK SETÝ, OBILOVINY, BRAMBOR: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte ochrannou vzdálenost 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m, při 75 % a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- CUKROVKA: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 7 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m.
- CUKROVKA: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m, při 75 % a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

DO: CUKROVKA: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, hrách, ječmen, mák setý, oves, pšenice, tritikale, žito

200–600 l/ha

postřik

max. 1×

hořčice, řepka olejka

200–600 l/ha

postřik

max. 2×

Termín aplikace

Proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejce a hořčici se ošetřuje podle signalizace, od BBCH 19, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu, max. 1× za vegetační období.

Proti bejlomorce kapustovéna řepce olejce a hořčici - podle signalizace (BBCH 59–69), vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu, max. 1× za vegetační období.

Proti mšicím na bramboru se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Proti kohoutkům rodu Oulema na obilninách se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Proti mšicím na obilninách se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Proti krytonosci makovicovému na máku setém se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.

Proti kyjatce hrachové na hrachu - podle signalizace (BBCH 35–85), vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu, max. 1× za vegetační období.

Vedlejší účinnost: Přípravek Proteus 110 OD má významnou vedlejší účinnost na blýskáčka řepkového a krytonosce šešulového na řepce olejce a hořčici. Přípravek Proteus 110 OD má významnou vedlejší účinnost též na mandelinku bramborovou na bramboru v dávce 0,5 l/ha.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

hrách, mák setý, jarní obiloviny, brambor

4

4

4

4

ozimé obiloviny

6

4

4

4

řepka olejka, hořčice

10

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

hrách, mák setý, obiloviny, brambor

15

10

5

5

řepka olejka, hořčice

20

10

5

5

Minoritní registrace - cukrovka

Dávka vody: 150–300 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 2×

Interval mezi aplikacemi: 21 dní

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka

14

7

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

cukrovka

20

10

5

5

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Minoritní registrace - řepka olejka jarní

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka
300–400 /ha
postřik
max. 1×

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

14

7

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

řepka olejka

20

10

5

5

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Minoritní registrace - cukrovka

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

brambor

15

10

5

5

Minoritní registrace - řepka, brambor- dřepčíci, křísek zápředníček

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

200–600 l/ha

postřik

řepka olejka jarní

300–400 l/ha

postřik

řepka olejka ozimá

200–600 l/ha

postřik

podle signalizace

Upřesnění aplikace k řepce olejce ozimé:

Křísek polní - 1. aplikace podle signalizace v BBCH 12–19, 2. aplikace podle signalizace. Lze aplikovat 1× na podzim a 1× na jaře, nebo 2× na jaře podle signalizace.

Zápředníček polní - 1. aplikace podle signalizace v BBCH 10–19, 2. aplikace podle signalizace. Lze aplikovat 1× na podzim a 1× na jaře, nebo 2× na jaře podle signalizace.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka ozimá

10

4

4

4

řepka olejka jarní

14

7

4

4

brambor

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

řepka olejka

20

10

5

5

brambor

15

10

5

5

Pro aplikaci do řepky olejky jarní: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mšice podle signalizace 14 0,75 l 200–600 l max. 1×
Brambor Dřepčíci rodu Epitrix podle signalizace 14 0,75 l 200–600 l max. 1×, postřik, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka Osenice polní podle signalizace 30 0,5-0,75 l 150–300 l max. 2×, minor. reg.: EU
Cukrovka Můra gamma podle signalizace 30 0,5-0,75 l 150–300 l max. 2×, minor. reg.: EU
Hořčice Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Hořčice Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Hořčice Krytonosec řepkový podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Hořčice Bejlomorka kapustová podle signalizace, BBCH 59–69 45 0,5-0,75 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Hrách Kyjatka hrachová podle signalizace, BBCH 35–85 7 0,5-0,75 l 200–600 l platí pro hrách na zrno, zelený hrášek mimo celých lusků, max. 1×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Mák Krytonosec makovicový podle signalizace 45 0,5-0,75 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý 10–12 BBCH, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 300–400 l max. 1×, dřepčíci rodu Phyllotreta, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová podle signalizace, BBCH 59–69 45 0,5-0,75 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní 10–12 BBCH, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 300–400 l max. 1×, dřepčíci rodu Phyllotreta, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný 10–12 BBCH, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 300–400 l max. 1×, dřepčíci rodu Phyllotreta, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý 10–12 BBCH, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 300–400 l max. 1×, dřepčíci rodu Phyllotreta, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, ozimá Křísek polní po vzejití, podle signalizace AT 0,5 l 200–600 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová podle signalizace, BBCH 59–69 45 0,5-0,75 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, ozimá Zápředníček polní po vzejití, podle signalizace AT 0,5-0,75 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka při silnějším výskytu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace, od BBCH 19 45 0,5-0,7 l 200–600 l max. 2×, vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při silnějším výskytu
Tritikale ozimé Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Mšice podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace 21 0,5 l 200–600 l max. 1×
Bayer CropScience
DuPont CZ s.r.o.
www.listova-hnojiva.com
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
23%
6%
2%
19%
3%
46%
detail