Chemap Agro s.r.o.

PYRIFOS 480 EC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 15 m, při 75 % redukci na 7 m a při 90 % redukci na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka
150–400 l/ha
postřik
max. 1×

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka
30
15
7
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
řepka olejka
5
0
0
0
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový 51–53 BBCH, 7–10 dnů po prvních náletech škůdce 70 0,6 l 150–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 51–53 BBCH, 7–10 dnů po prvních náletech škůdce 70 0,6 l 150–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 51–53 BBCH, 7–10 dnů po prvních náletech škůdce 70 0,6 l 150–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 51–53 BBCH, 7–10 dnů po prvních náletech škůdce 70 0,6 l 150–400 l max. 1×
detail