Chemap Agro s.r.o.

RAPID

Účinná látka

Balení

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodrženímneošetřeného ochrannho pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SP věty - vodní organismy SP1 Zabraňte kontaminaci vod
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Maximální počet ošetření na plodinu za vegetaci: 2×
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mšice - brambory podle signalizace 14 0,08 l max. 2x
Cukrovka Mšice podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Hořčice Dřepčík olejkový podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Hořčice Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hořčice Pilatka řepková podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Hořčice Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hořčice Dřepčík polní podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hořčice Blýskáček řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Hořčice Dřepčík zelný podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hořčice Dřepčík černý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Hrách Kyjatka hrachová podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Ječmen jarní Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Ječmen jarní Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Ječmen ozimý Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Mák Mšice maková podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Mák Krytonosec kořenový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Mák Krytonosec makovicový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Oves jarní Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Oves jarní Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Oves jarní Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Proso Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Proso Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Proso Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Pšenice jarní Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Pšenice jarní Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Pšenice ozimá Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Řepa krmná Mšice podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Krytonosec zelný podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu
Tritikale ozimé Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Tritikale ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Žito ozimé Mšice podle signalizace 28 0,06-0,08 l max. 2x, dávka podle výskytu
Žito ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace 28 0,08 l max. 2x
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail