Chemap Agro s.r.o.

RATRON GW

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPr1: Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.
DO: Vzhledem k nebezpečí odplavení je nutné při aplikaci dodržet minimální ochrannou vzdálenost 10 m od povrchových vod.
DO: Z hlediska ochrany savců a ptactva přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

polní plodiny, trávníky, pastviny, lesní hospodářství, nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, vinice, okrasné rostliny, sady, zelenina

návnady, aplikace do nor

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní hospodářství Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Lesní hospodářství Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Lesní hospodářství Norník rudý - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Nezemědělská půda Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) veřejně přístupné plochy
Nezemědělská půda Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) veřejně přístupné plochy
Okrasné rostliny Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Okrasné rostliny Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Pastviny Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Pastviny Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Polní plodiny Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Polní plodiny Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Sady Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Sady Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Sady Norník rudý AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Trávníky Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Trávníky Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Vinice Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Vinice Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Zelenina Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Zelenina Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
detail