BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

RATRON GW

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPr1: Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DO:
- Vzhledem k nebezpečí odplavení je nutné při aplikaci dodržet minimální ochrannou vzdálenost 10 m od povrchových vod.
- Z hlediska ochrany ptactva přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin.
- Z hlediska ochrany savců přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

polní plodiny, trávníky, pastviny, lesní hospodářství, nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, vinice, okrasné rostliny, sady, zelenina

návnady, aplikace do nor, aplikace speciálním aplikátorem pod povrch

Přípravek je možné aplikovat speciálním aplikátorem, který rodenticid ukládá pod povrch pozemku do uměle vytvořených a z povrchu nedostupných „nor“. V nově vytvořených podpovrchových chodbách aplikujte přípravek ve vzdálenostech cca 3–5 m mezi jednotlivými návnadami při zachování maximální dávky 2,0 kg/ha, nesmí být snížena. Při tomto způsobu aplikace dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní hospodářství Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Lesní hospodářství Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Lesní hospodářství Norník rudý - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Nezemědělská půda Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy
Nezemědělská půda Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy
Okrasné rostliny Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Okrasné rostliny Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Pastviny Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Pastviny Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Polní plodiny Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Polní plodiny Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Sady Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Sady Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Sady Norník rudý - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Trávníky Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Trávníky Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Vinice Hraboš polní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Vinice Hraboš mokřadní AT 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha)
Zelenina Hraboš mokřadní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
Zelenina Hraboš polní - 5 návnad/noru (max. 2,0 kg/ha) venkovní prostory, skleníky
detail