Chemap Agro s.r.o.

RATRON ST

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

DO:
- Vzhledem k nebezpečí odplavení je nutné při aplikaci dodržet minimální ochrannou vzdálenost 10 m od povrchových vod.
- Z hlediska ochrany ptáků a savců přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin.
- Z hlediska ochrany ptáků a savců přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

polní plodiny včetně zeleniny, trávníky, pastviny, lesní hospodářství, nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, vinice, okrasné rostliny, sady

aplikace do jedových staniček, aplikace do nor, aplikace speciálním aplikátorem pod povrch

Návod na použití:

  • Ratron ST se aplikuje v neotevřených původních fóliových sáčcích.
  • Přípravek v neotevřeném originálním balení se vloží přímo do nory resp. podzemní chodby, která je 10–40 cm pod povrchem. Podzemní chodby je třeba předem vyhledat. Jednotlivé návnady aplikujte ve vzdálenosti 3–5 metrů od sebe. Otvor do podzemní chodby po umístění návnady uzavřete např. překrytím půdou.
  • Přípravek je možné aplikovat do speciálních jedových staniček (typ na hryzce vodního), které zajistí umístění návnady přímo do podzemní chodbičky hryzce.
  • Nepoužívat jedové staničky, které se pokládají na povrch.
  • Neotevřené originální balení přípravku v původním foliovém sáčku vložit přímo do jedové staničky.
  • Samotnou jedovou staničku je třeba označit (např. na víku, v horní části) výstrahou, že obsahuje návnadu pro likvidaci hlodavců.
  • Podle místa aplikace a typu staničky pak zvolit vhodné označení pro umístění samotné staničky na pozemku pro snadnější následnou kontrolu.
  • Návnada se kontroluje v intervalu cca 2 dny.
  • Nepoužívejte speciální jedové staničky (typ na hryzce vodního) na trávnících a travnatých plochách a v okrasných zahradách, které nelze během aplikace uzavřít. Zamezte vstupu na ošetřovaný trávník v průběhu aplikace.

Přípravek v neotevřeném originálním balení (fóliovém sáčku) je možné aplikovat speciálním aplikátorem, který rodenticid ukládá pod povrch pozemku do uměle vytvořených a z povrchu nedostupných „nor“, při zachování aplikační vzdálenosti 3–5 m a maximální dávky přípravku 5 kg/ha.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní hospodářství Hryzec vodní aplikace do míst výskytu AT 1 návnada - každých 3–5 metrů nebo 1 návnada/1 jedovou staničku (typ na hryzce vodního), (max. 5 kg/ha)
Nezemědělská půda Hryzec vodní aplikace do míst výskytu AT 1 návnada - každých 3–5 metrů nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy
Okrasné rostliny Hryzec vodní aplikace do míst výskytu AT 1 návnada - každých 3–5 metrů nebo 1 návnada/1 jedovou staničku (typ na hryzce vodního), (max. 5 kg/ha) zahrady
Pastviny Hryzec vodní aplikace do míst výskytu AT 1 návnada - každých 3–5 metrů nebo 1 návnada/1 jedovou staničku (typ na hryzce vodního), (max. 5 kg/ha)
Polní plodiny Hryzec vodní aplikace do míst výskytu AT 1 návnada - každých 3–5 metrů nebo 1 návnada/1 jedovou staničku (typ na hryzce vodního), (max. 5 kg/ha)
Sady Hryzec vodní aplikace do míst výskytu AT 1 návnada - každých 3–5 metrů nebo 1 návnada/1 jedovou staničku (typ na hryzce vodního), (max. 5 kg/ha)
Trávníky Hryzec vodní aplikace do míst výskytu AT 1 návnada - každých 3–5 metrů nebo 1 návnada/1 jedovou staničku (typ na hryzce vodního), (max. 5 kg/ha)
Vinice Hryzec vodní aplikace do míst výskytu AT 1 návnada - každých 3–5 metrů nebo 1 návnada/1 jedovou staničku (typ na hryzce vodního), (max. 5 kg/ha)
Zelenina Hryzec vodní aplikace do míst výskytu AT 1 návnada - každých 3–5 metrů nebo 1 návnada/1 jedovou staničku (typ na hryzce vodního), (max. 5 kg/ha)
detail