Chemap Agro s.r.o.

RELDAN 22

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody u plodin řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní, hořčice, jahodníku, jádrovin a okrasných a ovocných školek nad 150 cm.
S ohledem na ochranu vodních organismů je VYLOUČENO časné ošetření sadů přípravkem Reldan 22 EC na plochách svažujících se k povrchovým vodám.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do řepky, hořčice, brukvovité zeleniny a chryzantém)
- Za účelem ochrany vodních organismů lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 30 m, při 75 % redukci 20 m a při 90 % redukci 16 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do ovocných sadů)
- Aplikace do ovocných a okrasných školek 50 - 150 cm:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 %, 75 % a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m.
- Aplikace do ovocných a okrasných školek nad 150 cm:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 35 m, při 75 % redukci na 25 m a při 90 % redukci na 14 m.
- Aplikace do ovocných a okrasných školek do 50 cm:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 %, 75 % a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.

SPe2:
- Aplikace do ovocných a okrasných školek nad 150 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.
- Aplikace do ovocných a okrasných školek 50 - 150 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Doporučení

Všechny plodiny se ošetřují max. 1× za vegetační období.

Prázdná sila a sklady, provozy se ošetřují max. 1× za rok.

Termín aplikace:

Proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje podle signalizace, BBCH 50–59.

Proti pilatce jablečné na jabloních se ošetřuje podle signalizace.

Proti obaleči jablečnému na jabloních se ošetřuje podle signalizace.

Proti mšici jabloňové a mšici jitrocelové na jabloních se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti vrtuli třešňové na višních se ošetřuje podle signalizace.

Proti mšici zelné na zelenině brukvovité se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti mšicím na chryzantémách se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti skladištním škůdcům ve skladech prázdných, silech a provozech se ošetřuje před jejich naskladněním, podle schváleného technologického postupu.

Aplikace přípravku:

V řepce olejce, hořčici bílé, zelenině brukvovité a chryzantémách se přípravek aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači.

V jabloních, a višních se přípravek aplikuje rosením schválenými pozemními rosiči. V provozech, prázdných silech a skladech se přípravek aplikuje speciálními aplikátory.

Vzhledem k množství odrůd chryzantém je třeba ověřit před jejich ošetřením citlivost v daných podmínkách na menším počtu rostlin.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (např. chlorpyrifos-methyl, chlorpyrifos, pirimiphos-methyl) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno ošetření sadů přípravkem Reldan 22 na plochách svažujících se k povrchovým vodám.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka, hořčice, zelenina, chryzantémy
4
4
4
4
ovocné sady
NELZE
30
20
16

Doporučení pro ovocné a okrasné školky

Max. 1× za rok.

Dávka vody: 200–1000 l/ha

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (např. chlorpyrifos-methyl, chlorpyrifos, pirimiphos-methyl) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Reldan 22
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
5
4
4
4
ovocné a okrasné školky 50–150 cm
20
6
6
6
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
50
35
25
14

Aplikace do ovocných a okrasných školek 50–150 cm:

SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod >20 m.

Aplikace do ovocných a okrasných školek nad 150 cm:

SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod >50 m.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Doporučení pro jahodník

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
jahodník
1000–2000 l/ha
postřik
max. 1×

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jahodník
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brukvovitá zelenina Mšice zelná od začátku výskytu AT 1,3 l 0,13 % pouze semenné porosty
Hořčice Blýskáček řepkový podle signalizace, BBCH 50–59 AT 1,5-2 l vyšší dávka z rozmezí při silnějším výskytu
Chryzantema Mšice od začátku výskytu AT 1,3 l 0,13 %
Jabloň Mšice jabloňová od začátku výskytu 21 2,7 l
Jabloň Mšice jitrocelová od začátku výskytu 21 2,7 l
Jabloň Pilatka jablečná podle signalizace 21 2,7 l
Jabloň Obaleč jablečný podle signalizace 21 2,25 l
Jahodník Květopas jahodníkový před květem 7 1,5-2 l 1000–2000 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kapusta Mšice zelná od začátku výskytu AT 1,3 l 0,13 % pouze semenné porosty
Kedluben Mšice zelná od začátku výskytu AT 1,3 l 0,13 % pouze semenné porosty
Květák Mšice zelná od začátku výskytu AT 1,3 l 0,13 % pouze semenné porosty
Okrasné škoky Saví škůdci AT 1,2-2,7 l mimo třešeň, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Žraví škůdci AT 1,2-2,7 l mimo třešeň, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Saví škůdci AT 1,2-2,7 l mimo třešeň, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Žraví škůdci AT 1,2-2,7 l mimo třešeň, minor. reg.: SRS
Provozy Skladištní škůdci před naskladněním AT 1,3 % (0,2 l/15 l vody/100 m2)
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, BBCH 50–59 AT 1,5-2 l vyšší dávka z rozmezí při silnějším výskytu
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, BBCH 50–59 AT 1,5-2 l vyšší dávka z rozmezí při silnějším výskytu
Sila Skladištní škůdci před naskladněním AT 1,3 % (0,2 l/15 l vody/100 m2) sila prázdná
Sklady Skladištní škůdci před naskladněním AT 1,3 % (0,2 l/15 l vody/100 m2) sklady prázdné
Višeň Vrtule třešňová podle signalizace 21 2,7 l
Zelí Mšice zelná od začátku výskytu AT 1,3 l 0,13 % pouze semenné porosty
detail