Chemap Agro s.r.o.

SONIDO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5:Za účelem ochrany ptáků a savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptactva a savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte.

Doporučení

Přípravek proti bázlivci kukuřičnému vykazuje průměrnou účinnost.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení (mořičky).

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

kukuřice

1,4–1,8 násobek množství přípravku

moření

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Drátovci moření osiva AT 125 ml/VJ (50 000 zrn) výsevek max. 2,2 VJ/ha
Kukuřice Bázlivec kukuřičný moření osiva AT 125 ml/VJ (50 000 zrn) výsevek max. 2,2 VJ/ha
Kukuřice Bzunka ječná moření osiva AT 125 ml/VJ (50 000 zrn) výsevek max. 2,2 VJ/ha
Kukuřice Pestřice trojtečná moření osiva AT 125 ml/VJ (50 000 zrn) výsevek max. 2,2 VJ/ha
detail