Chemap Agro s.r.o.

STORANET

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 10 m od okraje insekticidní sítě vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jehličnany, listnáče

pokrytí dřeva sítí

max. 1×

Návod na použití:

- hromady z dlouhých kmenů.: až 100 m2 sítě/20 m3 kmene

- samostatné kmeny: až 15 m2 sítě/kmen

- rovnané surové dříví: až 15 m2 sítě/m3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní dřeviny Kůrovci zakrytí dřeva listnáčů a jehličnanů proti škůdcům - dle návodu dřevo s kůrou, kůrovci, krascovití, tesaříkovití
detail