Chemap Agro s.r.o.

STUTOX II

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPr1:
- Návnady zakryjte.
- Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DO:
- Vzhledem k nebezpečí odplavení je nutné při aplikaci dodržet minimální ochrannou vzdálenost 10 m od povrchových vod.
- Z hlediska ochrany ptactva přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin.
- Z hlediska ochrany savců přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

zemědělská půda, polní plodiny, ovocné plodiny, zelenina, vinice, pastviny, jehličnany, listnaté dřeviny, okrasné rostliny

aplikace do nor

3×/rok

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní dřeviny Hraboš polní aplikace do nor - 2–4 pelety/noru (max. 2 kg/ha) jehličnany, listnaté dřeviny
Okrasné rostliny Hraboš polní aplikace do nor - 2–4 pelety/noru (max. 2 kg/ha)
Ovocné dřeviny Hraboš polní aplikace do nor AT 2–4 pelety/noru (max. 2 kg/ha)
Pastviny Hraboš polní aplikace do nor AT 2–4 pelety/noru (max. 2 kg/ha)
Polní plodiny Hraboš polní aplikace do nor AT 2–4 pelety/noru (max. 2 kg/ha)
Vinice Hraboš polní aplikace do nor AT 2–4 pelety/noru (max. 2 kg/ha)
Zelenina Hraboš polní aplikace do nor AT 2–4 pelety/noru (max. 2 kg/ha)
Zemědělská půda Hraboš polní aplikace do nor AT 2–4 pelety/noru (max. 2 kg/ha)
detail