Chemap Agro s.r.o.

SUMI - ALPHA 5EW

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
-Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
-Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.V případě použití 50%, 75% nebo 90% trysky redukující úlet není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Termín aplikace: podle signalizace, od začátku výskytu, proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejce při BBCH 30–35, proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce při BBCH 50–55, proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové na řepce olejce při BBCH 60–65, proti kohoutkům rodu Oulema a mšicím na obilninách při BBCH 12–62.

Maximální počet aplikací v roce: 1× v řepce olejce, 3× v obilninách.

Aplikační dávka vody: 300–400 l vody/ha.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (esfenvalerát, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, deltametrin, cypermetrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
obilniny, řepka olejka
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
obilniny, řepka olejka
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen jarní Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen jarní Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen ozimý Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen ozimý Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen ozimý Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Oves jarní Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Oves jarní Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Oves jarní Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Pšenice jarní Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Pšenice jarní Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Pšenice jarní Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý BBCH 30–35 42 0,1 l
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový BBCH 50–55 42 0,15 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový BBCH 30–35 42 0,1 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový BBCH 60–65 42 0,2 l
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová BBCH 60–65 42 0,2 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový BBCH 50–55 42 0,15 l
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová BBCH 60–65 42 0,2 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý BBCH 30–35 42 0,1 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový BBCH 30–35 42 0,1 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový BBCH 60–65 42 0,2 l
Tritikale ozimé Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Tritikale ozimé Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Tritikale ozimé Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Žito ozimé Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Žito ozimé Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Žito ozimé Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail