BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SUMI - ALPHA 5EW

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
-Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
-Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.V případě použití 50%, 75% nebo 90% trysky redukující úlet není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Termín aplikace: podle signalizace, od začátku výskytu, proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejce při BBCH 30–35, proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce při BBCH 50–55, proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové na řepce olejce při BBCH 60–65, proti kohoutkům rodu Oulema a mšicím na obilninách při BBCH 12–62.

Maximální počet aplikací v roce: 1× v řepce olejce, 3× v obilninách.

Aplikační dávka vody: 300–400 l vody/ha.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (esfenvalerát, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, deltametrin, cypermetrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
obilniny, řepka olejka
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
obilniny, řepka olejka
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen jarní Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen jarní Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen ozimý Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen ozimý Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Ječmen ozimý Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Oves jarní Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Oves jarní Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Oves jarní Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Pšenice jarní Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Pšenice jarní Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Pšenice jarní Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý BBCH 30–35 42 0,1 l
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový BBCH 50–55 42 0,15 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový BBCH 30–35 42 0,1 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový BBCH 60–65 42 0,2 l
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová BBCH 60–65 42 0,2 l
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová BBCH 60–65 42 0,2 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý BBCH 30–35 42 0,1 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový BBCH 30–35 42 0,1 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový BBCH 60–65 42 0,2 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový BBCH 50–55 42 0,15 l
Tritikale ozimé Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
Tritikale ozimé Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Tritikale ozimé Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Žito ozimé Kohoutek modrý BBCH 12–62 35 0,1 l
Žito ozimé Mšice BBCH 12–62 35 0,1 l
Žito ozimé Kohoutek černý BBCH 12–62 35 0,1 l
detail