Chemap Agro s.r.o.

TEFLIX

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Riziko pro ptáky a savce:
- SPe5: Přípravek zapravte do půdy
- SPe6:Rozsypaný přípravek odstraňte
- DO: Za účelem ochrany žížalo-žravých ptáků aplikujte přípravek jednou za dva roky.
- DO: Za účelem ochrany půdních makroorganismů aplikujte přípravek jednou za dva roky.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice, slunečnice

aplikace do řádkového výsevu

1× za 2 roky

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při nižším infekčním tlaku.

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Drátovci aplikace do řádkového výsevu AT 7-12 kg
Kukuřice Bázlivec kukuřičný aplikace do řádkového výsevu AT 7-12 kg
Slunečnice Drátovci aplikace do řádkového výsevu AT 7-12 kg
detail