Chemap Agro s.r.o.

TREBON OSR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 25 m, při 75 % redukci na 12 m a při 90 % redukci pak na 5 m od povrchových vod.

Doporučení

Dávka vody: 200 l/ha

Maximální počet aplikací: 2× v plodině.

Interval mezi aplikacemi: min. 7 dní.

Termín aplikace: podle signalizace, do BBCH 59 (počátek kvetení).

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka
50
25
12
5
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
řepka olejka
10
5
0
0
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, do BBCH 59 (počátek kvetení) AT 0,2 l max. 2× v plodině
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, do BBCH 59 (počátek kvetení) AT 0,2 l max. 2× v plodině
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace, do BBCH 59 (počátek kvetení) AT 0,2 l max. 2× v plodině
Řepka olejka, jarní Krytonosec zelný podle signalizace, do BBCH 59 (počátek kvetení) AT 0,2 l max. 2× v plodině
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, do BBCH 59 (počátek kvetení) AT 0,2 l max. 2× v plodině
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace, do BBCH 59 (počátek kvetení) AT 0,2 l max. 2× v plodině
Řepka olejka, ozimá Krytonosec zelný podle signalizace, do BBCH 59 (počátek kvetení) AT 0,2 l max. 2× v plodině
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, do BBCH 59 (počátek kvetení) AT 0,2 l max. 2× v plodině
detail