Chemap Agro s.r.o.

VERTIMEC 1.8 EC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Při aplikaci ve sklenících:
- Přípravek není vhodné použít ve sklenících, kde aplikována biologická ochrana.
- Před umístěním úlů do skleníků dodržte ochrannou lhůtu 96 hodin po aplikací přípravku.

Při aplikaci do chmele a hrušní:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (nad 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 25 m.

SPe3:
- Při aplikaci do chmele:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 18 m, při 75% redukci na 12 m a při 90% redukci na 6 m.
- Při aplikaci do hrušní: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 20 m, při 75% redukci na 15 m a při 90% redukci na 7 m.

Doporučení

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při slabším výskytu škůdce nebo při nižší výšce rostlin.

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
chmel
1500–3000 l/ha
rosení
2×/rok
21 dnů
hrušeň
200–1500 l/ha
postřik, rosení
2×/rok
7 dnů
rajče, paprika
250–1500 l/ha
postřik, rosení
7 dnů
okurka
250–1500 l/ha
postřik, rosení
7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
chmel
25
18
12
6
hrušně
30
20
15
7
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
chmel, hrušně
5
0
0
0

Pro aplikaci do chmele: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Pro aplikaci do hrušně: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Minoritní registrace - jahodník, jabloň

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jabloň

200–1500 l/ha

postřik

7 dnů

jahodník

250–1500 l/ha

postřik

7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň

30

20

15

7

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

jabloň

5

0

0

0

Pro aplikaci do jabloní: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Mera ovocná podle signalizace 28 1 l 300–1000 l max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost
Hrušeň Mera skvrnitá mimo dobu kvetení, podle signalizace, interval mezi aplikacemi 7 dnů 28 1,125 l 200–1500 l max. 2×/rok, postřik, rosení
Hrušeň Mera skvrnitá podle signalizace 28 1 l 300–1000 l max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost
Chmel Sviluška chmelová 51–89 BBCH mimo dobu kvetení, podle signalizace, interval mezi aplikacemi 21 dnů 28 0,85-1,25 l 1500–3000 l max. 2×/rok, rosení
Chmel Sviluška chmelová 28 0,04 % min. 800 ml/ha
Jabloň Mera jabloňová podle signalizace 28 1,125 l 200–1500 l max.2×,skleníky, minor. reg. ÚKZÚZ
Jahodník Sviluška chmelová podle signalizace 3 1,2 l 250–1500 l max.3×,skleníky, minor. reg. ÚKZÚZ
Jahodník Roztočík jahodníkový podle signalizace 3 1,2 l 250–1500 l max.3×,skleníky, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Třásněnky 3 0,1 %
Okrasné rostliny Vrtalky 3 0,1 %
Okrasné rostliny Třásněnka západní 3 0,1 %
Okrasné rostliny Sviluška ovocná 3 0,06 %
Okrasné škoky Mera skvrnitá AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Svilušky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Třásněnky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Mera jabloňová AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Mera ovocná AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Okurka Vrtalky 7 0,1 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Sviluška chmelová od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 4×, postřik, rosení, skleníky
Okurka Sviluška ovocná 7 0,06 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Třásněnka západní 7 0,1 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Třásněnky 7 0,1 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Vrtalky od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 4×, postřik, rosení, skleníky
Ovocné školky Mera skvrnitá AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Svilušky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Třásněnky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Mera jabloňová AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Mera ovocná AT 0,06-0,1 % 200–1000 l Max. 1×, minor. reg.: SRS
Paprika Sviluška ovocná 3 0,06 % ve skleníku a foliovníku
Paprika Sviluška chmelová od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 5×, postřik, rosení, skleníky
Paprika Třásněnky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Paprika Vrtalky od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 5×, postřik, rosení, skleníky
Paprika Vrtalky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Paprika Třásněnka západní 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Vrtalky od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 5×, postřik, rosení, skleníky
Rajče Sviluška ovocná 3 0,06 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Třásněnky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Vrtalky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Sviluška chmelová od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 5×, postřik, rosení, skleníky
Rajče Třásněnka západní 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail