Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

VERTIMEC 1.8 EC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Při aplikaci ve sklenících:
- Přípravek není vhodné použít ve sklenících, kde aplikována biologická ochrana.
- Před umístěním úlů do skleníků dodržte ochrannou lhůtu 96 hodin po aplikací přípravku.

Při aplikaci do chmele a hrušní:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (nad 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 25 m.

SPe3:
- Při aplikaci do chmele:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 18 m, při 75% redukci na 12 m a při 90% redukci na 6 m.
- Při aplikaci do hrušní: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 20 m, při 75% redukci na 15 m a při 90% redukci na 7 m.

Doporučení

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při slabším výskytu škůdce nebo při nižší výšce rostlin.

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
chmel
1500–3000 l/ha
rosení
2×/rok
21 dnů
hrušeň
200–1500 l/ha
postřik, rosení
2×/rok
7 dnů
rajče, paprika
250–1500 l/ha
postřik, rosení
7 dnů
okurka
250–1500 l/ha
postřik, rosení
7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
chmel
25
18
12
6
hrušně
30
20
15
7
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
chmel, hrušně
5
0
0
0

Pro aplikaci do chmele: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Pro aplikaci do hrušně: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Minoritní registrace - jahodník, hrušeň, jilm, jírovec maďal, lípa, smrk, stromy listnaté opadavé, okrasné školky, ovocné školky

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

hrušeň

300–1000 l/ha

postřik

1× za rok

jahodník

1000–2000 l/ha (roztočík),

1000 l/ha (sviluška)

postřik

2× za rok

7–14 dnů

jilm, jírovec maďal, lípa, smrk, stromy listnaté opadavé

100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu

injektáž

1× za rok

okrasné školky, ovocné školky

200–1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jahodník

6

4

4

4

ovocné a okrasné školky nad 50 cm

16

10

7

6

ovocné a okrasné školky nad 150 cm

40

30

25

16

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ovocné a okrasné školky

5

0

0

0

Při aplikaci do jahodníku: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <6 m.

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek nad 50 cm: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <16 m.

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek nad 150 cm: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <40 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Mera ovocná podle signalizace 28 1 l 300–1000 l max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Hrušeň Mera skvrnitá podle signalizace 28 1 l 300–1000 l max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Hrušeň Mera skvrnitá mimo dobu kvetení, podle signalizace, interval mezi aplikacemi 7 dnů 28 1,125 l 200–1500 l max. 2×/rok, postřik, rosení
Chmel Sviluška chmelová 28 0,04 % min. 800 ml/ha
Chmel Sviluška chmelová 51–89 BBCH mimo dobu kvetení, podle signalizace, interval mezi aplikacemi 21 dnů 28 0,85-1,25 l 1500–3000 l max. 2×/rok, rosení
Jahodník Sviluška chmelová od začátku výskytu, před květem nebo těsně po odkvětu 3 1,25 l 1000 l max. 2x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Jahodník Roztočík jahodníkový podle signalizace 3 1 l 1000–2000 l max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Jilm Bělokaz jilmový 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–50 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Jírovec maďál Klíněnka jírovcová 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–60 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Lesní dřeviny Bekyně zlatořitná 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–50 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, stromy - listnaté opadavé, max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Lípa Zdobnatka lipová 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–50 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Třásněnka západní 3 0,1 %
Okrasné rostliny Sviluška ovocná 3 0,06 %
Okrasné rostliny Třásněnky 3 0,1 %
Okrasné rostliny Vrtalky 3 0,1 %
Okrasné školky Mery AT 0,06-0,1 % 200–1000 l max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné školky Svilušky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné školky Třásněnky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Okurka Třásněnky 7 0,1 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Vrtalky od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 4×, postřik, rosení, skleníky
Okurka Vrtalky 7 0,1 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Třásněnka západní 7 0,1 % okurka ve skleníku a foliovník
Okurka Sviluška chmelová od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 4×, postřik, rosení, skleníky
Okurka Sviluška ovocná 7 0,06 % okurka ve skleníku a foliovník
Ovocné školky Třásněnky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné školky Mery AT 0,06-0,1 % 200–1000 l max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné školky Svilušky AT 0,06-0,1 % 200–1000 l max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Paprika Vrtalky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Paprika Sviluška chmelová od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 5×, postřik, rosení, skleníky
Paprika Třásněnka západní 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Paprika Vrtalky od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 5×, postřik, rosení, skleníky
Paprika Sviluška ovocná 3 0,06 % ve skleníku a foliovníku
Paprika Třásněnky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Vrtalky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Sviluška chmelová od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 5×, postřik, rosení, skleníky
Rajče Vrtalky od začátku výskytu, interval mezi aplikacemi 7 dnů 3 1,2 l 250–1500 l max. 5×, postřik, rosení, skleníky
Rajče Třásněnka západní 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Sviluška ovocná 3 0,06 % ve skleníku a foliovníku
Rajče Třásněnky 3 0,1 % ve skleníku a foliovníku
Smrk Korovnice smrková 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–50 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, max. 1x za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
detail