BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

VOLIAM TARGO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Venkovní použití:Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chlorantraniliprol, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 18 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 30 m.

SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky důkladně vyvětrejte

DO:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
- Při použití přípravku do skleníků:Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.
- Při použití přípravku do skleníků: Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jabloň, hrušeň

300–1500 l/ha

postřik, rosení

-

baklažán, jahodník, meloun cukrový, meloun vodní, okurka, paprika, rajče, tykev

200–1000 l/ha

postřik

7 dnů

Pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučovaného rozmezí v jádrovinách (300–1500 l/ha), snižujeme úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace.

Před ošetřením zelenin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloně, hrušně

18

12

7

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

jabloně, hrušně

30

15

10

5

Jabloně, hrušně: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Vrtalky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Baklažán Sviluška chmelová 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Baklažán Blýskavky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Hrušeň Obaleč východní 72–89 BBCH 14 1,13 l 1500 l max. 1×
Hrušeň Mera skvrnitá 72–89 BBCH 14 1,13 l 1500 l max. 1×
Hrušeň Svilušky 72–89 BBCH 14 1,13 l 1500 l max. 1×
Hrušeň Obaleč jablečný 72–89 BBCH 14 1,13 l 1500 l max. 1×
Jabloň Obaleč jablečný 72–89 BBCH 14 1,13 l 1500 l max. 1×
Jabloň Obaleč východní 72–89 BBCH 14 1,13 l 1500 l max. 1×
Jabloň Mera skvrnitá 72–89 BBCH 14 1,13 l 1500 l max. 1×
Jabloň Svilušky 72–89 BBCH 14 1,13 l 1500 l max. 1×
Jahodník Vrtalky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Jahodník Sviluška chmelová 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Jahodník Blýskavky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Meloun Vrtalky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky, meloun cukrový a meloun vodní
Meloun Sviluška chmelová 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky, meloun cukrový a meloun vodní
Meloun Blýskavky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky, meloun cukrový a meloun vodní
Okurka Blýskavky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Okurka Vrtalky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Okurka Sviluška chmelová 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Paprika Sviluška chmelová 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Paprika Blýskavky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Paprika Vrtalky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Rajče Sviluška chmelová 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Rajče Černopáska bavlníková 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Rajče Vrtalky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Rajče Makadlovka jihoamerická 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky
Tykev Blýskavky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky, pouze tykev okrasná
Tykev Vrtalky 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky, pouze tykev okrasná
Tykev Sviluška chmelová 12–89 BBCH 3 0,8 l 200–1000 l max. 2×, skleníky, foliovníky, pouze tykev okrasná
detail