Chemap Agro s.r.o.

WARRANT 700 WG

Účinná látka

Balení

280 ml láhev COEX (HDPE/PA) pro 250g přípravku, 500 ml láhev HDPE pro 250g přípravku, 500 ml láhev HDPE pro 500g přípravku, 570 ml láhev COEX (HDPE/PA) pro 500 g přípravku, 1130 ml láhev HDPE pro 1000 g přípravku, 5,5 l kanystr HDPE pro 5kg přípravku

Charakteristika

Postřikový insekticidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně chmele proti mšici chmelové a révy vinné proti mšičce révokazu.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do okrasných rostlin do 150 cm.

SPe2:
- réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
- jabloně a okrasné rostliny nad 150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
- chmel: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m

SPe3:
- réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.
- okrasné rostliny nad 50 cm: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- okrasné rostliny do 50 cm: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- jabloně a okrasné rostliny nad 150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.
- chmele: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Warrant je systémový přípravek usmrcující velmi rychle zejména savé a některé žravé škůdce jako dotykový, požerový a dýchací jed.

Doporučení

Pro určitý účel použití nebylo nutné ochrannou lhůtu stanovit.

Okrasné rostliny - přípravek lze použít pouze na okrasné rostliny nekvetoucí v roce ošetření nebo okrasné rostliny po posledním květu nebo okrasné rostliny ve skleníku.

Termín aplikace:

- Chmel otáčivý se ošetřuje proti mšici chmelové podle signalizace (36–51 BBCH tj. obvykle od 20. 6. do 10. 7.).

- Jabloň proti mšicím se ošetřuje po květu (od BBCH 69), od začátku výskytu.

- Réva vinná a okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu.

Nejvyšší počet aplikací v roce: max.1×; okrasné rostliny ve skleníku max. 2×

Aplikační dávka vody:

- u chmele otáčivého: 2000 l/ha

- u révy - školky a podnožové vinice: 1000 l/ha

- u jabloní: 200–1000 l/ha (cca 500 l/1 m výšky koruny/ha)

- u okrasných rostlin ve skleníku i na volné půdě: 1000 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidu (např. imidakloprid, acetamiprid, klotianidin, thiakloprid, thiametoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
chmel
25
16
9
6
réva vinná
8
6
6
6
jabloně, okrasné rostliny nad 150 cm
25
20
14
6
okrasné rostliny do 50 cm
4
4
4
4
okrasné rostliny nad 50 cm
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
chmel
10
5
0
0
réva vinná
5
0
0
0
jabloně, okrasné rostliny nad 150 cm
15
10
5
3
okrasné rostliny nad 50 cm
5
0
0
0

Aplikace do chmele: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Aplikace do révy vinné: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Aplikace do jabloní a okrasných rostlin nad 150 cm: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Aplikace do okrasných rostlin do 50 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Aplikace do okrasných rostlin nad 50 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Mšice chmelová podle signalizace (36–51 BBCH tj. obvykle od 20. 6. do 10. 7.). 42 0,008 % max. 160 g/ha 2000 l max. 1x
Jabloň Mšice po květu (od BBCH 69), od začátku výskytu 14 150 g 0,015 % 200–1000 l max. 1x
Okrasné rostliny Mšice - 350 g 0,035 % 1000 l okrasné rostliny ve skleníku, max. 2×
Okrasné rostliny Molice skleníková - 350 g 0,035 % 1000 l okrasné rostliny ve skleníku, max. 2×
Okrasné rostliny Saví škůdci - 150 g 0,015 % 1000 l max. 1×
Réva vinná Mšička révokaz od začátku výskytu - 150 g 0,015 % 1000 l pouze školky a podnožové vinice, max. 1x
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail