Chemap Agro s.r.o.

AKTIFER GROW

Účinná látka

Balení

10 l

Charakteristika

AktiFer GROW - Pomocný rostlinný přípravek
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

Pomocný rostlinný přípravek AktiFer Grow posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin proti abiotickému stresu.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost

Hodnota v %

Celkový dusík jako N

12

Fosfor vodorozpustný jako P2O5

6

Vodorozpustný bór jako B

4,72

Vodorozpustný mangan jako Mn v chelátu s EDTA

2

Volné aminokyseliny

2,75

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/ kg pomocného rostlinného přípravku: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

Výrobce: VitaFer sp. z o.o. sp. k., Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko)

Rozsah a způsob použití:

AktiFer® Grow se doporučuje na podzim pro ozimé plodiny pro zajištění vyšší odolnosti proti mrazu. Další využití je v jarních obdobích pro slabě vyvinuté ozimé plodiny a pro rychlý vegetativní vývoj jařin.

Výhody:

  • Zvyšuje odolnost proti vymrzání.
  • Stimuluje zakořenění a odnožování.
  • Zvyšuje množství a kvalitu výnosu.

Doporučené dávkování:

plodina

Dávkování

Termíny aplikace

Obilniny ozimé

podzimní aplikace 2 l/ha

jarní aplikace 3 l/ha

Podzim: fáze tvorby 4-8 listů (BBCH 14-18);

Jaro: BBCH 15-22

Řepka olejná

podzimní aplikace 2 l/ha

jarní aplikace 3 l/ha

Podzim: fáze tvorby 4-8 listů (BBCH 14-18);

Jaro: BBCH 15-25

Jarní obiloviny

2 l/ha

BBCH 21-29

Mák setý

2 l/ha

BBCH 10-29

Brambory

2 l/ha

BBCH 10-14

Kukuřice

2 l/ha

BBCH 13-18

Příprava pracovní kapaliny

AktiFer GROW může být mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Během prvního použití směsi v nádrži, je doporučeno provést zkušební směs v menším množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

1) naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou,

2) zapnout míchací zařízení,

3) nalít odměřené množství AktiFer GROW

4) eventuálně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin,

5) doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít ihned po zhotovení.

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

Technika postřiků

AktiFer GROW může být použit ve všech postřikovačích, doporučený objem vody 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti by procedura měla být provedena večer nebo ráno nebo během pochmurného dne. AktiFer GROW může být použit pro všechny zavlažovací systémy.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Pomocný rostlinný přípravek AktiFer GROW je při uvedených koncentracích mísitelný s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin BBCH 10–14 2 l
Ječmen jarní Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin BBCH 21–29 2 l
Ječmen ozimý Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin jaro: BBCH 15–22 3 l
Ječmen ozimý Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin podzim: fáze tvorby 4–8 listů (BBCH 14–18) 2 l
Kukuřice Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin BBCH 13–18 2 l
Mák Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin BBCH 10–29 2 l
Oves jarní Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin BBCH 21–29 2 l
Oves ozimý Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin jaro: BBCH 15–22 3 l
Oves ozimý Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin podzim: fáze tvorby 4–8 listů (BBCH 14–18) 2 l
Proso Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin BBCH 21–29 2 l
Pšenice jarní Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin BBCH 21–29 2 l
Pšenice ozimá Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin podzim: fáze tvorby 4–8 listů (BBCH 14–18) 2 l
Pšenice ozimá Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin jaro: BBCH 15–22 3 l
Řepka olejka, ozimá Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin jaro: BBCH 15–22 3 l
Řepka olejka, ozimá Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin podzim: fáze tvorby 4–8 listů (BBCH 14–18) 2 l
Tritikale jarní Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin BBCH 21–29 2 l
Tritikale ozimé Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin jaro: BBCH 15–22 3 l
Tritikale ozimé Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin podzim: fáze tvorby 4–8 listů (BBCH 14–18) 2 l
Žito jarní Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin BBCH 21–29 2 l
Žito ozimé Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin podzim: fáze tvorby 4–8 listů (BBCH 14–18) 2 l
Žito ozimé Posiluje vývoj, tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin jaro: BBCH 15–22 3 l
detail