BASF
BASF
BASF

AGRA

AKTIFER MACRO

Účinná látka

Balení

10 l

Charakteristika

AktiFer Macro - Suspenzní listové hnojivo
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

HNOJIVO ES

Typ hnojiva C 2.3. Hnojivo NPK – suspenzní s borem (B), mědí (Cu), železem (Fe), manganem (Mn), molybdenem (Mo) a zinkem (Zn)

Deklarovaný obsah živin:

Živina

% hmotnostní

Celkový dusík jako N v

14

Dusičnanový dusík jako N

2

Amonný dusík jako N

3

Amidický dusík jako N

9

Fosfor vodorozpustný jako P2O5

14

Draslík vodorozpustný jako K2O v %

14

Vodorozpustný bór jako B

0,035

Vodorozpustná měď jako Cu v chelátu s  EDTA

0,045

Vodorozpustné železo jako Fe v chelátu s EDTA

0,100

Vodorozpustný mangan jako Mn v chelátu s EDTA

0,015

Vodorozpustný molybden jako Mo

0,007

Vodorozpustný zinek jako Zn v chelátu s EDTA

0,035

Hustota: 1,33 kg/l

Objem: 10 l

Čistá hmotnost: 13,30kg

pH 5,0-6,0

Evidenční číslo:

Výrobce: (ve smyslu ES 2003/2003): VitaFer Cyprian Cieśliński, Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko)

Rozsah a způsob použití:

AktiFer Macro je vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo určené k listové výživě všech plodin. AktiFer Macro má vyvážené složení makro i mikroelementů.

Nejdůležitější výhody:

• kvalitní a rychlá jarní i postresová regenerace

• rozvoj kořenového systému

• vyšší mrazuvzdornost

• optimalizace získávání a uchování energie

• vyvážený obsah mikroelementu

Doporučené dávkování:

plodina

Dávkování (l/ ha)

Termíny aplikace

Obilniny ozimé

2-3

od začátku jarní vegetace do začátku kvetení (BBCH 31-50)

Jarní obilniny

2-3

od 3 listů do začátku kvetení (BBCH 13-50)

Cukrová řepa

2-3

od fáze 4 listů do uzavření řádků (BBCH 16-39)

Kukuřice

2-3

od fáze 3 listů (BBCH 13-18)

Brambory

2-3

od fáze 3 listů (BBCH 13-18)

AktiFer Macro se nesmí mísit s vápenatými hnojivy a síranem hořečnatým

Příprava pracovní tekutiny

AktiFer Macro může být mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Během prvního použití směsi v nádrži, je doporučeno provést zkušební směs v menším množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

1) naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou,

2) zapnout míchací zařízení,

3) nalít odměřené množství AktiFer Macro,

4) eventuálně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin,

5) doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít ihned po zhotovení.

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

Technika postřiků

AktiFer Macro může být použit ve všech postřikovačích, doporučený objem vody 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti listového hnojiva by procedura měla být provedena večer nebo ráno anebo během pochmurného dne. Během tekutého hnojení půdy AktiFer Macro může být použit pro všechny zavlažovací systémy i pro kapací.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor listové hnojivo NPK+ME od fáze 3 listů (BBCH 13–18) 2-3 l
Cukrovka listové hnojivo NPK+ME od fáze 4 listů do uzavření řádků (BBCH 16–39) 2-3 l
Ječmen jarní listové hnojivo NPK+ME od 3 listů do začátku kvetení (BBCH 13–50) 2-3 l
Ječmen ozimý listové hnojivo NPK+ME od začátku jarní vegetace do začátku kvetení (BBCH 31–50) 2-3 l
Kukuřice listové hnojivo NPK+ME od fáze 3 listů (BBCH 13–18) 2-3 l
Oves jarní listové hnojivo NPK+ME od 3 listů do začátku kvetení (BBCH 13–50) 2-3 l
Oves ozimý listové hnojivo NPK+ME od začátku jarní vegetace do začátku kvetení (BBCH 31–50) 2-3 l
Proso listové hnojivo NPK+ME od 3 listů do začátku kvetení (BBCH 13–50) 2-3 l
Pšenice jarní listové hnojivo NPK+ME od 3 listů do začátku kvetení (BBCH 13–50) 2-3 l
Pšenice ozimá listové hnojivo NPK+ME od začátku jarní vegetace do začátku kvetení (BBCH 31–50) 2-3 l
Tritikale jarní listové hnojivo NPK+ME od 3 listů do začátku kvetení (BBCH 13–50) 2-3 l
Tritikale ozimé listové hnojivo NPK+ME od začátku jarní vegetace do začátku kvetení (BBCH 31–50) 2-3 l
Žito jarní listové hnojivo NPK+ME od 3 listů do začátku kvetení (BBCH 13–50) 2-3 l
Žito ozimé listové hnojivo NPK+ME od začátku jarní vegetace do začátku kvetení (BBCH 31–50) 2-3 l
detail