BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AKTIFER MACRO EXTRA

Účinná látka

Charakteristika

AktiFer Macro Extra - Pomocný rostlinný přípravek
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

Pomocný rostlinný přípravek AktiFer Macro EXTRA podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny k vyšší produkci generativních orgánů.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost

% hmotnostní

Celkový dusík jako N

14

Fosfor vodorozpustný jako P2O5

14

Draslík vodorozpustný jako K2O

14

Vodorozpustný bór jako B

min. 0,035

Vodorozpustná měď jako Cu v chelátu s EDTA

min. 0,045

Vodorozpustné železo jako Fe v chelátu s EDTA

0,100

Vodorozpustný mangan jako Mn v chelátu s EDTA

0,015

Vodorozpustný molybden jako Mo

0,007

Vodorozpustný zinek jako Zn v chelátu s EDTA

0,035

Volné aminokyseliny

1,43

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocného rostlinného přípravku: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

Výrobce: VitaFer sp. z o.o. sp. k., Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko)

Rozsah a způsob použití:

AktiFer Macro EXTRA je urcˇen k podporˇe bujne´ho ru°stu a generativni´ho vývoje rostlin. Pu°sobi´ synergicky s fungicidy a podporuje regeneraci rostlin po stresovém období.

Výhody:

  • Zvysˇuje vy´nos a kvalitu.
  • Udrzˇuje maxima´lni´ schopnost generativni´ch orga´nu° tvorˇit fina´lni´ produkcji.
  • Zintenzivnˇuje regeneracˇni´ proces po posˇkozeni´.
  • Synergie s fungicidni´ ochranou.

Doporučené dávkování:

plodina

Dávkování (l/ ha)

Termíny aplikace

Obilniny ozimé

1,5 - 2

TM s fungicidem (BBCH 37- 55)

Jarní obilniny

1,5 - 2

TM s fungicidem (BBCH 37- 55)

Cukrová řepa

1,5 - 2

TM s fungicidem od zapojení řádků (BBCH 29-85)

Brambory

1,5 - 2

TM s fungicidem (BBCH 37-85)

Řepka olejná

1,5 - 2

TM s insekticidem - butonizace až žluté poupě (BBCH 31-61)

Kukuřice

1,5 - 2

BBCH 25-55

Mák setý

1,5 - 2

BBCH 30-59

AktiFer Macro EXTRA se nesmí mísit s HERBICIDY, vápenatými hnojivy a síranem hořečnatým.

Příprava pracovní kapaliny

AktiFer Macro EXTRA může být mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin kromě herbicidů. Během prvního použití směsi v nádrži, je doporučeno provést zkušební směs v menším množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

1) naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou,

2) zapnout míchací zařízení,

3) nalít odměřené množství AktiFer Macro EXTRA

4) eventuálně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin - NE HERBICID.

5) doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít ihned po zhotovení.

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

Technika postřiků

AktiFer Macro EXTRA může být použit ve všech postřikovačích, doporučený objem vody 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti by procedura měla být provedena večer nebo ráno nebo během pochmurného dne. AktiFer Macro EXTRA může být použit pro všechny zavlažovací systémy.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Pomocný rostlinný přípravek je při uvedených koncentracích mísitelný s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–85) 1,5-2 l
Cukrovka Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem od zapojení řádků (BBCH 29–85) 1,5-2 l
Ječmen jarní Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Ječmen ozimý Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Kukuřice Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny BBCH 25–55 1,5-2 l
Mák Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny BBCH 30–59 1,5-2 l
Oves jarní Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Oves ozimý Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Proso Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Pšenice jarní Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Pšenice ozimá Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Řepka olejka, jarní Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s insekticidem - butonizace až žluté poupě (BBCH 31–61) 1,5-2 l
Řepka olejka, ozimá Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s insekticidem - butonizace až žluté poupě (BBCH 31–61) 1,5-2 l
Tritikale jarní Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Tritikale ozimé Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Žito jarní Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
Žito ozimé Podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny TM s fungicidem (BBCH 37–55) 1,5-2 l
detail