BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AKTIFER SUPERPHOS + CU

Účinná látka

Balení

10 l

Charakteristika

AktiFer SuperPhos + Cu - Pomocný rostlinný přípravek
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

Pomocný rostlinný přípravek AktiFer SuperPhos + Cu stimuluje příjem dusíku a zlepšuje zdravotní stav rostlin.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost

% hmotnostní

Fosfor vodorozpustný jako P2O5

28

Draslík vodorozpustný jako K2O

18

Vodorozpustná měď jako Cu v chelátu s EDTA

0,5

Proline

1,8

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/ kg pomocného rostlinného přípravku: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

Výrobce: VitaFer sp. z o.o. sp. k., Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko)

Rozsah a způsob použití:

AktiFer SuperPhos + Cu se podílí na metabolismu bílkovin, sacharidů a stimuluje příjem N. Pomáhá rostlině k lepšímu hospodaření s vodou a tvoří přirozenou obranyschopnost rostlin.

Výhody:

  • Ozdravuje rostliny a podporuje u´cˇinnost fungicidu°.
  • Stimuluje metabolismus rostlin – zlepsˇuje hospodarˇeni´ s vodou.
  • Zvysˇuje prˇi´jem dusi´ku z minera´lni´ch hnojiv.

Doporučené dávkování:

plodina

Dávkování (l/ha)

Termíny aplikace

Obilniny

0,6

polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů

Řepka olejná

0,6

s prvním insekticidem

Cukrová řepa

0,6

po zapojení porostu s 1. fungicidem

Brambory

1,5-2,0

od malých hlíz do zasychání porostu (BBCH 41-97)

Kukuřice

0,6

od fáze 3 listu° (BBCH 13–18)

Mák setý

0,6

BBCH 14-55

Zelenina

1,5-2,0

od rozvinutí 3-4 listů

Příprava pracovní kapaliny

AktiFer SuperPhos + Cu může být mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Během prvního použití směsi v nádrži, je doporučeno provést zkušební směs v menším množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

1) naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou,

2) zapnout míchací zařízení,

3) nalít odměřené množství AktiFer SuperPhos + Cu

4) eventuálně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin,

5) doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít ihned po zhotovení.

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

Technika postřiků

AktiFer SuperPhos + Cu může být použit ve všech postřikovačích, doporučený objem vody 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti by procedura měla být provedena večer nebo ráno anebo během pochmurného dne. AktiFer SuperPhos + Cu může být použit pro všechny zavlažovací systémy.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Pomocný rostlinný přípravek AktiFer SuperPhos + Cu je při uvedených koncentracích mísitelný s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu od malých hlíz do zasychání porostu (BBCH 41-97) 1,5-2 l
Cukrovka stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu po zapojení porostu s 1. fungicidem 0,6 l
Ječmen jarní stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Ječmen ozimý stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Kukuřice stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu BBCH 14–55 0,6 l
Mák stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu od fáze 3 listu° (BBCH 13–18) 0,6 l
Oves jarní stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Oves ozimý stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Proso stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Pšenice jarní stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Pšenice ozimá stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Řepka olejka, jarní stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu s prvním insekticidem 0,6 l
Řepka olejka, ozimá stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu s prvním insekticidem 0,6 l
Tritikale jarní stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Tritikale ozimé stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Zelenina stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu od rozvinutí 3-4 listů 1,5-2 l
Žito jarní stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
Žito ozimé stimulace příjmu dusíku a zlepšení zdravotního stavu polovina odnožování až začátek sloupkování společně s první aplikací CCC a herbicidů 0,6 l
detail