Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

ALTRON SILVER

Účinná látka

Balení

0,05; 0,1; 0,5; 3; 5; 10 litrů

Charakteristika

Pomocný rostlinný přípravek Almiron Silver pozitivně ovlivňuje růst kořenů i nadzemních částí rostlin.

Obsahuje Koloidní stříbro a Almiro Aktiv+ - komplex biologicky aktivních látek.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg pomocné látky): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50

Doporučení

Pomocný rostlinný přípravek Almiron Silver je určen pro aplikace ve všech polních plodinách, ve všech růstových a vývojových fázích rostlin.
Aplikace přípravku v době vegetativního růstu pozitivně ovlivňují tvorbu biomasy nadzemních částí rostlin a kořenového systému.
Aplikace přípravku ve fázích kvetení a následných generativních fázích pozitivně ovlivňují výnos zemědělských plodin a jeho kvalitu.
Almiron Silver je vhodné aplikovat společně s přípravkem Almiro Ultra.
Ochranná lhůta 7 dnů.

Návod k použití

Řepka ozimá
- Zahájení jarní vegetace, listová růžice - regenerace porostu
- Dlouživý růst - nárůst biomasy, podpora tvorby bočních větví
- Butonizace - zvýšení výnosu
- Po odkvětu - zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Ozimé obiloviny
- Zahájení jarní vegetace (odnožování) - regenerace porostu, větší počet silných odnoží
- Sloupkování - nárůst biomasy, udržení produktivních odnoží
- Počátek metání - pozitivní vliv na zvýšení počtu zrn v klasech
- Konec metání až mléčná zralost - zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Jarní obiloviny
- Počátek odnožování - zvýšení počtu plodných odnoží
- Sloupkování - nárůst biomasy, udržení produktivních odnoží
- Počátek metání - pozitivní vliv na zvýšení počtu zrn v klasech
- Konec metání až mléčná zralost - zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Mák
- Časné růstové fáze (1. - 4. list) - aktivace růstu, vyrovnání porostu
- Od vytvoření 5. listu - snížení toxicity herbicidů, vyrovnání porostu
- Dlouživý růst - pozitivní ovlivnění výnosu
- Butonizace a kvetení - zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Cukrovka - Časné růstové fáze - snížení toxicity herbicidů, podpora růstu
- Aktivní růst - zakrytí řádků, pozitivní ovlivnění výnosu
- Pozdější aplikace - zvýšení výnosu, zvýšení cukernatosti
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Slunečnice
- Časné růstové fáze - snížení toxicity herbicidů, podpora růstu
- Fáze 4. - 8. list - podpora růstu
- Fáze tvorba úborů - konec kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Kukuřice
- Růstové fáze - podpora růstu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Brambory
- Růstové fáze - podpora růstu
- Tvorba poupat - zvýšení počtu hlíz
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Luskoviny
- Růstové fáze - podpora růstu
- Fáze tvorba poupat - konec kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Kmín
- Růstové fáze - podpora růstu
- Fáze kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Zelenina
- Růstové fáze - podpora růstu
- Kořenová zelenina - kdykoliv v době tvorby kořenů - zvýšení výnosu
- Brukvovitá zelenina - před tvorbou růžic, hlávek
- Plodová zelenina fáze kvetení - tvorba prvních plodů - zvýšení výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Sady
- Fáze kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití)

Chmel
- Od začátku června do konce července, 2-3 aplikace - zvýšení výnosu a jeho kvality
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)

Vinná réva
- Růstové fáze - podpora růstu
- Fáze kvetení - zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
- Kdykoli - regenerace porostu (mráz, krupobití)

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Bob Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Broskvoň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Fazol Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Hrách Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Hrušeň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Chmel Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Jabloň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Ječmen jarní Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Ječmen ozimý Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Kukuřice Snížení fytotoxicity herbicidů kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Lupina bílá Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Lupina žlutá Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Mák Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Meruňka Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Oves jarní Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Peluška Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Pšenice jarní Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Pšenice ozimá Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Réva vinná Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Rybíz černý Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Rybíz červený Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Řepka olejka, ozimá Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Slivoň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Slunečnice Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Sója Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Tritikale ozimé Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Třešeň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Višeň Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Žito ozimé Stimulace rostlin a zvýšení výnosu a kvality kdykoliv během vegetace 0,1 l TM 0,1 l + 0,1 Almiro Ultra 200-400 l
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail