BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ARREST

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.
Pomocný prostředek Arrest lze použít v TM v kombinaci s desikanty a s přípravky na bázi glyfosátu a diquatu, vždy však v souladu s etiketou použitého přípravku.
Poslední termín aplikace: Před sklizní plodiny (fáze plné zralosti).
Maximální počet ošetření: 1× v plodině
Dávka vody: 150–300 l/ha
Pomocný prostředek se aplikuje postřikem.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob omezení ztrát při sklizni 1 l
Fazol omezení ztrát při sklizni 1 l
Hrách omezení ztrát při sklizni 1 l
Len omezení ztrát při sklizni 1 l
Řepka olejka, jarní omezení ztrát při sklizni 1 l
Řepka olejka, ozimá omezení ztrát při sklizni 1 l
Slunečnice omezení ztrát při sklizni 1 l
Sója omezení ztrát při sklizni 1 l
detail