Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

BORIS ENERGY

Účinná látka

Balení

1, 10, 1000 litrů

Charakteristika

Přípravek BORiS energy je kapalný pomocný rostlinný přípravek určený k použití pro intenzivně pěstované plodiny. Obsahuje podpůrné látky, které pozitivně ovlivňují pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeněním, lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem.
Vyznačuje se vysokým obsahem boru, síry, fosforu a draslíku. Obsahuje nitrofenoláty, molybden a ostatní mikroprvky jsou v chelátové formě. BORiS energy příznivě ovlivňuje kvetení, nasazení šešulí a plodů. Vysoký podíl živin podporuje tvorbu cukrů a lipidů. Doplňuje živiny potřebné pro zdravý vývoj porostu. Působí preventivně proti vzniku srdéčkové hniloby.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci na řepku olejnou, kukuřici, mák, slunečnici, řepu cukrovou, vinnou révu, košťáloviny a ovocné dřeviny.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Účinky a složení:

·       Fosfor napomáhá tvorbě zásobních látek (cukrů, škrobů a lipidů), dále se účastní energetických procesů v rostlině.

·       Draslík je nezbytný pro růstové procesy, dělení buněk, dýchání a fotosyntézu.

·       Síra ovlivňuje metabolizmus tuků a tím i obsah oleje v semenech.

·       Bor přispívá k zakořeňování rostlin, což napomáhá lepšímu přezimování porostů.

·       Mangan zvyšuje látkovou výměnu, ovlivňuje intenzitu fotosyntézy a dýchání.

·       Zinek zvyšuje klíčivost pylového zrna a tím výrazně ovlivňuje zejména ozrnění palic kukuřice.

·       Molybden podporuje generativní orgány rostlin.

·       Nitrofenoláty snižují vliv stresových faktorů, podporují rychlejší regeneraci poškozených porostů.

Technické parametry:

Primární výživa
Fosfor (P) jako oxid fosforečný (P2O5)
6,0 % ve vodě rozpustného P2O5
118 g/ha
Draslík (K) jako oxid draselný (K2O) 
10,0 % ve vodě rozpustného K2O
374 g/ha
Sekundární výživa
Síra (S) jako oxid sírový (SO3)
12,0 % síry vyjádřené jako SO3
216 g/ha
Mikroprvky
Bor (B)
3,50 % ve vodě rozpustného B
158 g/ha
Měď (Cu)
0,02 % Cu v chelátu s IDHA
0,9 g/ha
Železo (Fe)
0,04 % Fe v chelátu s IDHA
 1,8 g/ha
Mangan (Mn)
0,10 % Mn v chelátu s IDHA
4,5 g/ha
Molybden (Mo)
0,20 % ve vodě rozpustného Mo
9,0 g/ha
Zinek (Zn)
0,10 % Zn v chelátu s IDHA
4,5 g/ha
Ostatní látky
4-nitrofenolát sodný
0,057 %
2,6 g/ha
2-nitrofenolát sodný
0,036 %
1,6 g/ha
2-methoxy-5-nitrofenolát sodný
0,018 %
0,8 g/ha
Vlastnosti
Reakce pH
7,0 – 9,0
Specifická hmotnost
1,4 – 1,5 g/cm3
Množství makroprků a mikroprvků je uváděno v g/ha při aplikačním množství přípravku 3 l/ha.


Rozsah a způsob použití:

BORiS energy je určen k listové aplikaci v množství 2 – 3 l/ha    do 200 – 300 litrů roztoku (0,6 – 1,5% postřikový roztok).

Přípravek lze kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení.

Nedoporučujeme kombinovat s herbicidy v případě vysokého výskytu plevele nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.

Přípravek BORiS energy doporučujeme použít v pozdějších růstových fázích před květem na podporu generativních orgánů a zlepšení technologických parametrů např. cukernatost, olejnatost, apod.

Speciálně u olejnin doporučujeme řešit zvýšenou spotřebu boru a síry aplikací dvou dávek přípravku. U řepky první aplikaci ve fázi začátku prodlužovacího růstu a druhou před začátkem butonizace. U cukrové řepy je potřebné aplikovat ve fázi 4. - 6. listu a druhou dávku před uzavřením porostu.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při dostatečném olistění porostů a také do fáze začátku kvetení.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny:

Plodina
Aplikační množství a fáze růstu
Řepka olejná
1. vstup 2-3 l/ha v období počátku prodlužování, BBCH 30-32
2. vstup 2-3 l/ha před květem, BBCH 50-59
Kukuřice
1. vstup 2-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-16
2. vstup 2-3 l/ha v 8. – 9. listu, BBCH 18-19
Mák
1. vstup 2-3 l/ha koncem odnožování, BBCH 25-30
2. vstup 2-3 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58
Slunečnice
1. vstup 2-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15
2. vstup 2-3 l/ha po objevení poupěte (fáze hvězdičky), BBCH 51-59
Řepa cukrová
1. vstup 2-3 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28
2. vstup 2-3 l/ha v době uzavírání porostu, BBCH 40-45
Vinná réva
1x - vstup 3 l/ha před květem
Košťálová zelenina
1. vstup 2-3 l/ha při dostatečné listové ploše
2-3. vstup 2-3 l/ha po cca 14 dnech za sebou
Ovocné dřeviny
1. vstup 2-3 l/ha při dostatečné listové ploše
2-3. vstup 2-3 l/ha po cca 14 dnech za sebou

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brukvovitá zelenina stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Cukrovka stimulace růstu rostlin 1. vstup ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28, 2. vstup v době uzavírání porostu, BBCH 40-45 2-3 l
Kapusta stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Kedluben stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Kukuřice stimulace růstu rostlin 1. vstup ve 4. – 5. listu, BBCH 14-16; 2. vstup v 8. – 9. listu, BBCH 18-19 2-3 l
Květák stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Mák stimulace růstu rostlin 1. vstup koncem odnožování, BBCH 25-30, 2. vstup při tvorbě květu, BBCH 51-58 2-3 l
Ovocné dřeviny stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Réva vinná stimulace růstu rostlin před květem, 1× 2-3 l
Řepka olejka, jarní stimulace růstu rostlin 1. vstup v období počátku prodlužování, BBCH 30-32; 2. vstup před květem, BBCH 50-59 2-3 l
Řepka olejka, ozimá stimulace růstu rostlin 1. vstup v období počátku prodlužování, BBCH 30-32; 2. vstup před květem, BBCH 50-59 2-3 l
Slunečnice stimulace růstu rostlin 1. vstup ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15; 2. vstup po objevení poupěte (fáze hvězdičky), BBCH 51-59 2-3 l
Zelí stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
detail